Rijksbegroting 2020: de belangrijkste punten

Politiek 17 september 2019

Rijksbegroting 2020: de belangrijkste punten

Op 17 september 2019 heeft Koning Willem Alexander de troonrede uitgesproken. Daaropvolgend heeft de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, de begroting van kabinet-Rutte III aangeboden aan de Tweede Kamer. Schoonmakend Nederland heeft de belangrijkste punten op een rij gezet.

Expert

Kabinetsbeleid 2020
Het kabinet investeert met deze begroting verder in brede welvaart. Belangrijke hoofdpunten van het beleid in 2020 zijn het Klimaatakkoord en het Pensioenakkoord. De AOW-leeftijd wordt niet meer een-op-een gekoppeld aan de levensverwachting. Ook worden er door het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de lasten van huishoudens te verminderen. Daar wordt structureel drie miljard euro voor vrijgemaakt. Helaas zet het kabinet tegenover deze lastenverlichting van huishoudens wel een lastenverzwaring voor bedrijven. Er zijn maatregelen voorgesteld die negatief uitpakken voor de vennootschapsbelasting. Het kabinet verkleint de wig* waardoor werknemers netto meer overhouden van hun loon(stijging).

Door welke maatregelen wordt het bedrijfsleven en dus ook de schoonmaak- en glazenwassersbranche getroffen?

  • De lastenontwikkeling voor bedrijven valt voor het MKB gunstiger uit dan voor grote bedrijven. Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 15 en 21,7 procent in 2021. Dit komt zowel het MKB als het grootbedrijf ten goede. De belastinggrondslag wordt verbreed. Deze verbreding treft vooral grote bedrijven.
  • Het kabinet heeft zorgen over het grote aantal mensen dat in een flexibel dienstverband of als zzp’er werkt. Met een breed pakket aan maatregelen wil het kabinet de ongewenste effecten van deze toename tegengaan. Eén van die maatregelen is de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans vanaf 1 januari 2020.
  • Het kabinet hecht veel waarde aan het natuurlijk kapitaal. Dit is belangrijk voor de welvaart en welzijn van mensen en de economie. Er wordt ingezet op de reductie van stikstofemissie en het beperken van luchtverontreiniging. Het Klimaatakkoord zet in op reductie van CO2.
  • Elektriciteit zal relatief goedkoper worden en gas relatief duurder. Het kabinet gaat voor de volgende kabinetsformatie drie verschillende varianten onderzoeken van betalen van het gebruik van autorijden.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste beleidspunten en maatregelen van drie ministeries.

* Het verschil tussen de loonkosten voor een werkgever en het nettoloon dat de werknemer ontvangt (bron: Wikipedia)

Gerelateerd