Verzuimdesk voorbeeldcasus #2: Loonsanctie

Praktijk 1 november 2019

Verzuimdesk voorbeeldcasus #2: Loonsanctie

Een werkgever heeft van het UWV een loonsanctie gekregen omdat, volgens het UWV, onvoldoende aan de re-integratieverplichtingen is gedaan. De werkgever is het hier niet mee eens. Het proces is zeker niet vlekkeloos verlopen, maar niet in de mate zoals het UWV het beschrijft. Ook het UWV is in gebreke gebleven bij het beantwoorden van vragen en documentatie is meerdere malen kwijt geraakt. Wat kun je als werkgever doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Wanneer een medewerker ziek wordt, is het belangrijk om je als werkgever te houden aan de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Je wilt voorkomen dat je een loonsanctie krijgt. Zorg er dus voor dat je je inspant om de medewerker te helpen bij de re-integratie. Of dat nu op de eigen werkplek is of in aangepaste werkzaamheden.

Ook een medewerker heeft verplichtingen. Als die medewerker deze niet nakomt, dan moet de werkgever de medewerker daarop wijzen. Weigert de medewerker mee te werken aan de re-integratie? Dan moet de werkgever hierop sanctioneren. Doe je dit niet? Dan stelt het UWV de werkgever in gebreke.

Wanneer de werkgever volgens het UWV niet genoeg inspanningen heeft geleverd bij de re-integratie, kan het UWV ervoor kiezen om een loonsanctie uit te delen. Op het rapport van de arbeidsdeskundige staat vermeld wat de criteria zijn geweest daarvoor. Een werkgever kan daarna verschillende stappen ondernemen:

Optie 1
Met de criteria uit het rapport aan de slag gaan en het dossier zo goed mogelijk repareren. In dit geval doe je er alles aan om de gemaakte ‘fouten’ te herstellen zodat je een aanvraag kan doen voor loonsanctiebekorting. Het UWV neemt hierover binnen 3 weken een beslissing. De manier om een loonsanctiebekorting aan te vragen staat beschreven in de loonsanctie. Lees meer op de website van het UWV.

Optie 2
Teken bezwaar aan bij het UWV. Het UWV gaat regelmatig onnauwkeurig om met bijvoorbeeld post waardoor bewijsstukken zoek raken. Het is daarom allereerst aan te raden om zo veel mogelijk digitaal aan te leveren. Ben je er zeker van dat bijvoorbeeld verloren post of onnauwkeurigheid aan de kant van het UWV de oorzaak is van het ontvangen van de loonsanctie, dan kan je bezwaar aantekenen. In dit bezwaar moet bewijslast zitten van het op tijd voldoen aan alle verplichtingen. Denk hierbij aan een betaalbewijs van aangetekende post. Het UWV doet er meestal 13 weken over om een beslissing te maken over bezwaar, maar áls het wordt toegekend, dan kan het zo zijn dat de gehele loonsanctie nietig wordt verklaard. Lees meer op de wesbite van het UWV

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd