Familiebedrijven uiten zorgen over UBO-register

Politiek 13 november 2019

Familiebedrijven uiten zorgen over UBO-register

Familiebedrijven geven aan, ondanks de verbeteringen die minister Hoekstra heeft aangebracht in het wetsvoorstel, nog altijd erg bezorgd te zijn over het vastleggen van gegevens van aandeelhouders in het UBO-register. Doel van het Europese UBO-register is het tegengaan van witwassen en de financiering van terrorisme. De ondernemingsorganisaties, VNO-NCW en MKB-Nederland, denken echter dat de ‘echte boeven’ buiten schot blijven omdat zij hun bv’s buiten de Europese Unie hebben ondergebracht.

Expert

VNO-NCW en MKB-Nederland willen verdere aanpassingen. Ondernemers moeten kunnen zien wie het register heeft geraadpleegd. Ook moeten zij meer ruimte krijgen om hun gegevens af te schermen bij dreiging vanuit criminele hoek. Ondernemers vrezen namelijk dat criminelen aan de haal gaan met die gegevens, waaronder namen en adressen. Het mag daarbij geen verschil maken in welke gemeente ondernemers wonen en waar zij om politiebescherming vragen. Commerciële partijen mogen informatie uit het UBO-register niet gebruiken. Die ruimte lijkt nu toch te ontstaan. Alleen partijen die onder toezicht staan, zoals banken en verzekeraars, mogen toegang hebben.

Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland houdt, samen met de ondernemersverenigingen, de verdere ontwikkeling van dit wetsvoorstel nauwlettend in de gaten en publiceert (eventuele) nieuwe ontwikkelingen op de website.

Lees meer op mkb.nl.

Gerelateerd