Verzuimdesk voorbeeldcasus #5: Eerstejaarsevaluatie

Praktijk 1 december 2019

Verzuimdesk voorbeeldcasus #5: Eerstejaarsevaluatie

Een medewerker heeft aangegeven het verslag van de eerstejaarsevaluatie niet te ondertekenen. Hij heeft niet aangegeven waarom hij het niet wilt ondertekenen. Kan je hier als werkgever iets tegen doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Na een jaar is de zieke medewerker nog niet volledig aan het werk. Dat betekent dat het tijd is om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor kun je een Eerstejaarsevaluatie formulier gebruiken. Met deze evaluatie kan eventueel het Plan van aanpak voor de reïntegratie worden bijgesteld.

Samen met je medewerker kan je deze Eerstejaarsevaluatie uitvoeren. Naar aanleiding van de evaluatie wordt een verslag opgesteld. Je medewerker heeft het recht om het verslag niet te ondertekenen. Hij dient echter wel te kunnen onderbouwen waarom hij het niet eens is met het verslag. Het is jou als werkgever aan te raden om je medewerker in eerste instantie te wijzen op haar rechten en de mogelijkheden om te reageren op het verslag. Zo kan, indien nodig, aangetoond worden dat jij als werkgever met hem meedenkt. Je kunt bijvoorbeeld van je werknemer vragen om een officiële brief te schrijven, waarin hij onderbouwt waarom hij het niet eens is met het verslag. Ook kan ze middels een deskundigenoordeel vanuit het UWV aantonen dat jij als werknemer misschien onvoldoende reïntegratie inspanningen hebt verricht. Door deze handvatten te bieden, kun je proberen er toch samen met je medewerker uit te komen.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?
Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd