Verzuimdesk voorbeeldcasus #6: Ziekte naar aanleiding van cosmetische ingreep

Praktijk 1 december 2019

Verzuimdesk voorbeeldcasus #6: Ziekte naar aanleiding van cosmetische ingreep

Een medewerker laat binnenkort een cosmetische ingreep bij zichzelf uitvoeren. Deze ingreep is niet verplicht en een volledig bewuste keuze van de medewerker. Indien de medewerker zich naar aanleiding van de ingreep ziekmeldt, ben jij als werkgever dan verplicht om het loon door te betalen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Onder cosmetische of esthetische ingrepen worden ingrepen verstaan waarvoor geen directe medische noodzaak bestaat. Het is aan te raden voorafgaand aan een dergelijke ingreep duidelijke afspraken met de medewerker te maken. De ingreep dient zo goed als mogelijk met de werkgever gepland worden. De werkgever kan de ingreep echter niet verbieden. De werkgever kan met de werknemer de afspraak maken dat hij voor dergelijke niet medische noodzakelijke ingrepen verlofdagen inlevert voor de tijd die voor het herstel staat; de werknemer ontvangt dan gewoon loon. Ontstaan er echter daarna (niet voorziene) complicaties dan moet de werkgever wel overgaan tot het betalen van ziekengeld. Een medewerker wordt namelijk niet ‘opzettelijk’ ziek en heeft daarom recht op loondoorbetaling.

Het is van belang om vóór de ingreep vast te stellen of er een medische noodzaak aanwezig is. Mocht hier onduidelijkheid over zijn, dan is het raadzaam een bedrijfsarts preventief in te zetten om helderheid te krijgen over deze noodzaak. Hierdoor is het vooraf duidelijk of er sprake is van recht op uitbetaling van het loon of niet.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?
Neem dan contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd