Verzuimdesk voorbeeldcasus #9: Ontslag nemen tijdens ziekte

Praktijk 16 december 2019

Verzuimdesk voorbeeldcasus #9: Ontslag nemen tijdens ziekte

Een medewerker is een maand geleden gestart met een tijdelijk contract van 3 maanden bij de werkgever en heeft zich vorige week ziekgemeld. Twee dagen later heeft de medewerker middels een e-mail zijn ontslag aangekondigd zonder enige reden op te geven. Nu is de medewerker nog steeds ziek. Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de werkgever?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Indien een medewerker zelf zijn contract opzegt, neemt de medewerker zelfstandig afstand van loondoorbetaling en eventuele te ontvangen uitkeringen. Het kan echter zijn dat de medewerker hier niet van af weet. Daarom is het aan te raden om de medewerker in deze situatie altijd te wijzen op het feit dat hij in dat geval niet in aanmerking komt voor een uitkering (noch Ziektewet noch WW).

Als de medewerker dan toch bewust gekozen heeft voor ontslag, betaalt de werkgever uiteraard het loon door tot en met de laatste werkdag. Dit hoeft in dat geval niet de laatste dag van zijn contract te zijn, als de overeengekomen opzegtermijn maar in acht is genomen of werkgever en werknemer hier in overleg van af zijn geweken. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan de werknemer in principe alleen tussentijds opzeggen als dat ook schriftelijk overeengekomen is.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd