Verzuimdesk voorbeeldcasus #10: Tijdens arbeidsongeschiktheid contract verlengen?

Praktijk 18 december 2019

Verzuimdesk voorbeeldcasus #10: Tijdens arbeidsongeschiktheid contract verlengen?

De werkgever heeft samen met een zieke medewerker geopteerd voor een vervroegde WIA uitkering (na een jaar i.p.v. twee jaar). Deze is ook toegekend waardoor de medewerker nu een IVA-uitkering ontvangt. Wat zijn in dit geval de verplichtingen van de werkgever?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

De IVA-uitkering van de medewerker is 75% van het laatst verdiende loon. Indien de medewerker een vervroegde IVA-uitkering ontvangt, is de werkgever verplicht het loon aan te vullen tot het percentage waar de werknemer op basis van de cao recht op heeft. Dat is meestal 100% maar het kan ook lager zijn.

Vaak komen werknemer en werkgever overeen dat de IVA uitkering door de werkgever wordt ontvangen. Hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven door de werknemer. Kiezen beide partijen hier niet voor, zal de werkgever het salaris aanvullen tot het volgens de cao verplichte percentage.

De werkgever is daarnaast niet meer verplicht zich in te spannen voor de re-integratie van de medewerker.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd