Verzuimdesk voorbeeldcasus #13: Blijf van mijn lijf huis

Praktijk 8 januari 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #13: Blijf van mijn lijf huis

Een medewerker heeft een contract voor onbepaalde tijd maar verblijft wegens omstandigheden in een Blijf van mijn lijf huis waardoor ze niet kan werken. De werknemer heeft aangegeven haar contract te willen beëindigen. De werkgever accepteert haar beslissing maar wil in het kader van goed werkgeverschap hier goed met de werknemer uitkomen. Wat kan de werkgever doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Wat hierbij in eerste instantie de vraag is, is of een werknemer niet kan werken omdat zij in een Blijf van mijn lijf huis zit. Dit is niet altijd het geval.

In sommige situaties is het voor een werknemer verstandiger om eerst te focussen op het op orde krijgen van het leven in plaats van deze focus te verdelen tussen werk en privé.

In een eerdere casus is gesteld dat door middel van een beëindiging met wederzijds goedvinden of een eenzijdige opzegging de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden. In dit geval geldt dat ook en zou de werkgever kunnen kiezen voor opzegging met wederzijds goedvinden, waardoor de medewerker recht blijft houden op WW.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd