Verzuimdesk voorbeeldcasus #15: Gesprek met een verzuimende medewerker

Praktijk 10 januari 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #15: Gesprek met een verzuimende medewerker

Een medewerker heeft zich een tijdje lang niet gehouden aan zijn re-integratie verplichtingen en heeft een loonopschorting gehad. Nu de werkgever de medewerker een laatste waarschuwingsbrief heeft verstuurd en een loonstop heeft aangekondigd, wil de medewerker een gesprek. In de tussentijd heeft de werkgever een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV. Deze heeft nog niet plaats gevonden. Wat kan de werkgever nu het beste doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

De medewerker heeft in deze situatie eindelijk door, dat zijn gebrek aan inspanningen heeft geleid tot de loonopschorting en mogelijk loonstop. Waarschijnlijk wil hij daarom een gesprek met de werkgever. De werkgever heeft er goed aan gedaan om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV om zo goed beslagen ten ijs te komen tijdens een gesprek met de medewerker. Wijs in dat gesprek de medewerker op zijn verplichtingen, maar ook op zijn rechten.

Mocht het gesprek goed verlopen en de medewerker houdt zich aan de re-integratieverplichtingen, dan volgt het annuleren van de loonstop. Het salaris van de werknemer zal met ingang van die datum weer uitbetaald moeten worden. Het salaris waar de werknemer sinds de loonstop geen recht op heeft, wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. Het loon dat, al eerder, opgeschort was moet wel uitbetaald worden.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd