Verzuimdesk voorbeeldcasus #17: Succesvolle re-integratie in tweede spoor

Praktijk 14 januari 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #17: Succesvolle re-integratie in tweede spoor

Een werknemer heeft, terwijl hij in een tweede spoor traject zit, zelf een nieuwe werkgever gevonden waar hij direct een arbeidsovereenkomst heeft getekend met hetzelfde aantal uren en loon als bij zijn ‘oude’ werkgever. De werknemer heeft één maand opzegtermijn. De werknemer heeft zijn ‘oude’ werkgever dit (onbewust) niet laten weten waardoor hij nu dubbel loon gaat ontvangen (ziekengeld enerzijds en salaris anderzijds). De werknemer heeft dit nieuws vandaag aan zijn ‘oude’ werkgever laten weten. Hoe kan de ‘oude’ werkgever met deze situatie omgaan?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Deze situatie komt in de praktijk niet heel vaak voor. De manier waarop de ‘oude’ werkgever met deze situatie om kan gaan, is erg afhankelijk van de relatie tussen werkgever en werknemer en de coulance van de werkgever.

De werknemer heeft, onbewust of niet, een nieuwe baan aangenomen zonder hier zijn ‘oude’ werkgever van op de hoogte te stellen. Als werkgever kun je dit zien als het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen en de overeenkomst eindigen door middel van een VSO (met wederzijds goedvinden). Mocht de werknemer dit niet willen, dan kan de werkgever onderzoeken hoe de arbeidsovereenkomst op een andere manier als nog beëindigd kan worden (eventueel door ontslag op staande voet).
In principe heeft de werkgever mogelijk nog recht op schadevergoeding vanwege het handelen van de werknemer en wellicht moet er nog een betalingsregeling overeengekomen worden voor de terugbetaling van het ziekengeld waarop de werknemer geen recht had.

Het betalen van een transitievergoeding lijkt in deze situatie niet aan de orde.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd