Verzuimdesk voorbeeldcasus #18: Uit elkaar met wederzijds goedbevinden

Praktijk 20 januari 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #18: Uit elkaar met wederzijds goedbevinden

Een werkgever is na 104 weken loondoorbetaling tijdens ziekte voornemens om op een goede manier met de werknemer uit elkaar te gaan. Op welke manier kan de werkgever dit initiëren?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Zodra een werknemer akkoord gaat met zijn ontslag, kan men kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder procedure bij de kantonrechter of UWV. Dit kan op twee manieren:

  1. Ontslag met wederzijds goedvinden: je maakt dan samen afspraken en legt die vast in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd). Dit traject kan vrij snel afgerond worden, mits er medewerking is vanuit de werknemer. De werkgever betaalt de werknemer de wettelijke transitievergoeding. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 is het geen goed werkgeverschap de arbeidsovereenkomst in een dergelijke situatie slapend te houden, nu de transitievergoeding die de werkgever betaalt, gecompenseerd wordt door het UWV. Kijk wel goed naar de voorwaarden die gelden voor deze compensatie.
  2. Opzegging met instemming van het UWV: dit is een eenzijdige opzegging door de werkgever, met een ontslagvergunning van het UWV. Dit traject doorloopt je met het UWV en hiervoor heb je niet de instemming nodig van de werknemer. Na het verkrijgen van de ontslagvergunning, kondig je het ontslag aan van de werknemer met in achtneming van de geldende opzegtermijn. De werkgever betaalt de werknemer dan de wettelijke transitievergoeding. Ook kan de werkgever een verzoek indienen bij het UWV voor compensatie van de transitievergoeding. Dit traject kost wel meer tijd. Aangezien de werknemer inmiddels echter een uitkering via het UWV ontvangt maakt het niet veel uit dat dit traject langer duurt

Let wel: een medewerker heeft altijd twee weken bedenktijd als door middel van een vaststellingsovereenkomst overeenstemming is bereikt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze twee weken moeten dan wel opgenomen zijn in de overeenkomst. Zijn deze twee weken niet opgenomen, dan geldt een bedenktijd van drie weken. Binnen die twee c.q. drie weken kan de werknemer terugkomen op het bereikte akkoord.

 Kijk op de website van het UWV voor meer informatie over deze onderwerpen.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd