Verzuimdesk voorbeeldcasus #20: MUP contract

Praktijk 28 januari 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #20: MUP contract

Een werknemer is nu een paar weken ziek en heeft een MUP contract. Wat voor soort contract is een MUP contract en hoe moet de werkgever omgaan met de uitbetaling van het ziekengeld?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Een MUP contract is een flexibel arbeidsovereenkomst. MUP staat voor Arbeidsovereenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht. Op het moment dat een werknemer niet wordt opgeroepen, geldt voor de werknemer geen prestatieplicht. In de schoonmaak geldt dat in ieder geval minimaal 8 uur/8,75 uur per 4 weken/maand betaald moet worden, ook als de werknemer geen werkzaamheden hoeft te verrichten.

Op het moment dat een werknemer met een MUP contract opgeroepen is en arbeidsongeschikt wordt, moet de werkgever ziekengeld betalen. De hoogte van het ziekengeld c.q. het dagloon wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 13 weken. Zie voor de exacte berekening bijlage I van de CAO. Afhankelijk van de lengte van het dienstverband ontvangt de werknemer 70%, 90% of 100% van het dagloon. Hierbij moet de werkgever in ieder geval het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid altijd het minimumloon betalen. Dit staat beschreven in artikel 31 van de CAO.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd