Verzuimdesk voorbeeldcasus #22: Overname

Praktijk 30 januari 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #22: Overname

Drie maanden geleden heeft een andere werkgever bekend gemaakt een pand over te nemen. De overname vindt over een maand plaats. Eén van de werknemers is kort na de bekendmaking van de overname ziek geworden. Inmiddels heeft de bedrijfsarts de werknemer weer volledig hersteld verklaard. De werknemer stelt echter tegen zijn nieuwe werkgever nog ziek te zijn, waardoor de nieuwe werkgever de werknemer niet over wil nemen. Wat is nu de situatie?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Op het moment dat een pand wordt overgenomen, dienen de werknemers die voldoen aan de voorwaarden die genoemd staan in het contractwisselingsartikel in de cao een arbeidsovereenkomst aangeboden te krijgen door het overnemende schoonmaakbedrijf. In dit geval is de betreffende werknemer op het moment van de contractswisseling nog geen 26 weken arbeidsongeschikt. De ‘nieuwe’ werkgever moet deze arbeidsongeschikte werknemer een arbeidsovereenkomst aanbieden.

De ‘oude’ werkgever heeft, als het goed is, een dossier opgebouwd waar nadrukkelijk in staat dat de werknemer volgens de bedrijfsarts volledig hersteld verklaard is. Dit betekent dat de werknemer in principe beter gemeld mag worden. Op het moment dat de werknemer tegen zijn nieuwe werkgever stelt nog ziek te zijn, strookt dat niet met de bevindingen van de bedrijfsarts. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen kan er een Deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd worden door de werknemer, of de werknemer kan een second opinion aanvragen bij de Arbodienst van de ‘oude werkgever’. De laatste optie is het snelst.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd