Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2020

Praktijk 10 februari 2020

Vergoeding voor het schoonmaken van basisscholen in 2020

Schoolbesturen ontvangen ook in 2020 weer één budget voor het geven van goed onderwijs: de lumpsum. Deze lumpsumbekostiging kent twee onderbouwingen: de personele lumpsum (op schooljaarbasis) en de materiële lumpsum (op kalenderjaarbasis). De materiële lumpsum is er voor bekostiging van zowel het gebouw (onderhoud, schoonmaak, energiekosten) en bekostiging voor materiële kosten voor het geven van onderwijs (ICT voorzieningen, lesmateriaal, meubilair). Hoe hoog deze is, wordt bepaald aan de hand van programma’s van eisen.

Expert

Schoonmaak valt onder de groepsafhankelijke programma’s van eisen. Hiervoor dient u het genormeerd aantal groepen leerlingen te berekenen of te achterhalen. LET OP: als een school bijvoorbeeld kleinere klassen heeft, kan het genormeerd aantal groepen afwijken van het aantal dat werkelijk in gebruik is. Vraag bij de school dus het genormeerd aantal groepen leerlingen na.

De bekostigingsbedragen van deze groepsafhankelijke programma’s van eisen zijn voor 2020 bijgesteld met 1,60%. Dit betekent dat het genormeerd aantal bruto vierkante meters vermenigvuldigd wordt met € 20,62. Dit was voor 2019 € 20,30. Zoals je weet, kan de school zélf keuzes maken in de besteding van beschikbaar gestelde gelden. In de praktijk komt het berekende bedrag (in principe de vergoeding vanuit de overheid) daarom vaak niet overeen met de bestedingen voor schoonmaakonderhoud in de praktijk.
Klik hier om doorgelinkt te worden naar het bericht op de website van de PO-Raad inzake de materiële bekostiging.

Gerelateerd