'We hebben echt goud in handen'

Vereniging 24 maart 2022

'We hebben echt goud in handen'

'Wat doe je nu aan werkzaamheden en wat maakt je blij in je werk?' vraagt leidinggevende Mark aan zijn medewerker Hassan, die al jaren kantoorpanden schoonmaakt. Hassan geeft aan dat hij veel voldoening krijgt van het menselijk contact en de opgeruimde omgeving. Echter, hij wil best iets meer uitdaging en dynamiek, complexere taken en meer verantwoordelijkheid. 'Helemaal goed,' reageert Mark, 'ik zie dat je nu op niveau 1 zit qua leerbaarheid, maar om een niveau hoger te komen, zou je in een andere omgeving, zoals een hotel, kunnen gaan schoonmaken. Lijkt je dat wat?' Hassan knikt wat onzeker, maar is stiekem dankbaar dat hij deze kans krijgt.

Experts

NIEUW! Routekaart ontwikkeling
Dit gesprek, met de routekaart als leidraad, die inzicht geeft in welke stappen er voor hem of haar zijn, biedt elke medewerker de kans zichzelf optimaal te ontwikkelen. Deze unieke routekaart is opgedeeld in: taken, omgevingen en sub omgevingen, persoonlijke vaardigheden en eigenschappen,  en opleidingen en certificaten.

Sanne Giesen staat aan de wieg van de routekaart door haar deelname aan het Project Banenafspraak onder leiding van Leonore Nieuwmeijer. (Adviseur Inclusiviteit en Schuldenproblematiek). Ze werkt hiervoor samen met twee andere zwaargewichten in arbeidsbemiddeling: Sylvia de Gunst (projectleider Mobiliteitscentrum Schoonmaak) en Annieke van Berkel (Adviseur Leren en Ontwikkelen). 'Wat we misten in de schoonmaakbranche was een overzicht van mogelijkheden, een doorstroomschema in opleidingen en kansen. Er wordt door buitenstaanders vaak gezegd: het is maar schoonmaak. Er zijn geen doorgroeimogelijkheden. De diversiteit van taken en ontwikkelmogelijkheden is bij velen buiten de branche niet bekend.'

Deze routekaart ontwikkeling biedt perspectief voor reguliere arbeidskrachten, maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan het werk te komen én te blijven. Die eersten halen de vakopleiding meestal wel, maar voor de laatsten is het halen van zo'n vakopleiding lastiger. En ze hebben meer aandacht en begeleiding nodig om daar te komen. 'De routekaart helpt werkgevers en werknemers bij het in kaart brengen van hun perspectief, is praktisch, inzichtelijk en praktijkgericht.'

'Je leert niet voor je diploma, maar voor jezelf en je eigen ontwikkeling'

Hoe werkt het?
'Ten eerste vult de medewerker het Werk-ID in, een soort online CV met vragen als: wat heb je tot op heden voor taken uitgevoerd en in welke omgevingen heb je gewerkt? Daar komt een leerbaarheidsniveau uit. Op basis van het Werk-ID is een medewerker te plaatsen in de routekaart ontwikkeling. Deze is opgedeeld in vier niveaus, die variëren van eenvoudig schoonmaakwerk tot complexere taken.'

Taken omvatten de dingen die je nu kunt doen. De omgeving varieert van een kantooromgeving tot spoedeisende hulp en breder. Zo sluit niveau vier bijvoorbeeld aan bij MBO-niveau 1. 'De routekaart is erop gericht om van a naar b te gaan. Wat hoort er bij een hoger niveau en wat moet je doen en ontwikkelen om daar te komen?' Zo kun je met een medewerker doornemen waar hij of zij nu staat en wat nodig is om verder te ontwikkelen. Een soort doorkijkje in mogelijkheden en perspectief, alle mogelijkheden binnen de branche worden belicht. 'Als je kijkt naar de toekomst van werk is het van belang dat je medewerkers inzet op kracht en kwaliteit. Dit helpt om iemand duurzaam inzetbaar te krijgen en te behouden.'

'Je moet durven tegen heilige huisjes aan te schoppen'

Toetsing in de praktijk
De routekaart ontwikkeling leert werkgevers anders kijken naar ontwikkelmogelijkheden. 'Maar het is niet enkel voor ondernemers bedoeld, maar ook toepasbaar voor gemeentes en UWV, die jongeren willen aantrekken. We gaan nu met deze vragen aan de slag: hoe verhoudt zich dit tot het loongebouw en onderwijs, zoals de derde leerweg en certificering van onderwijs? We hebben een methodiek ontwikkeld om taken en omgevingen in beeld te brengen om meer branches handvatten te bieden in begeleiding naar werk en van werk naar werk.’

Ontwikkelen kan ook op de werkvloer en dat geeft de medewerker handvatten om samen met zijn werkgever dat pad vorm te geven. Het biedt voor iedereen perspectief, schoonmaak is veel breder dan iedereen nu denkt. ‘Je ziet dat een hele grote groep nog niet aan het werk is, gemeentes zijn bezig hen werk fit te maken. Door het brede perspectief van deze routekaart ontwikkeling zie je dat werkgevers een grote rol spelen in de ontwikkeling van medewerkers. We hebben hier goud in handen; als branche kunnen we dit verder vorm gaan geven,' besluiten Sanne, Sylvia en Anniek eensgezind. Hassan en Mark zullen hen dankbaar zijn, zo kan Hassan zich verder ontwikkelen en heeft Mark er een tevreden en duurzaam inzetbare medewerker bij.

Meer weten?
Ga naar www.schoonmakendnederland.nl/kennisbank/werk-id/

Voordelen Routekaart:
- Inzicht in kansen en ontwikkelingen voor de medewerker en werkgever
- Groei in taken en verantwoordelijkheden
- Duurzame inzetbaarheid
- Praktisch toepasbaar in elk bedrijf

 

 

 

Gerelateerd