Verzuimdesk voorbeeldcasus #24: Werknemer oneens met hersteld melding

Praktijk 17 februari 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #24: Werknemer oneens met hersteld melding

Een werknemer is door het UWV 100% hersteld verklaard. Hij deelt deze mening echter niet en heeft bij de werkgever aangegeven nog niet aan de slag te willen. Wat kan de werkgever doen om op een goede manier met de werknemer om te gaan en hem te activeren?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

De werkgever is natuurlijk gebaat bij het feit dat de medewerker weer aan de slag gaat en zal de werknemer moeten activeren. De werkgever kan starten met de werknemer uit te nodigen voor een gesprek op kantoor en hem in dat gesprek te wijzen op de uitspraak van het UWV en de bijbehorende verplichtingen. De werkgever kan ook de werknemer wijzen op zijn recht om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Zo kan hij proberen aan te tonen niet hersteld te zijn.

Mocht de werknemer nog steeds niet willen werken, kan er direct overgegaan worden op de gebruikelijke loonopschorting en de daarop volgende stappen.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd