Betaaltermijn voor pensioenpremies is verlengd

Nieuws 9 april 2020

Betaaltermijn voor pensioenpremies is verlengd

Eerder informeerden wij over het besluit van het pensioenfonds om vanwege de coronacrisis de betaaltermijn voor facturen met 30 dagen te verlengen. Dat heeft geleid tot een aanhoudende stroom van werkgeversaanvragen voor uitstel van premiebetaling.

Expert

Deze aanvraag is echter NIET nodig! Alle werkgevers hebben dit uitstel al automatisch gekregen doordat de betaaltermijn voor de facturen van1 april t/m 30 juni met 30 dagen is verlengd. Vriendelijk verzoek om daarom geen aanvragen meer te doen bij het pensioenfonds.

Meer informatie op de website van het Pensioenfonds

Gerelateerd