Verzuimdesk voorbeeldcasus #26: Wat kan een werkgever doen na een advies van een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Praktijk 24 april 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #26: Wat kan een werkgever doen na een advies van een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Een werkgever heeft een werknemer met een detentieverleden. Deze werknemer ervaart op dit moment psychische klachten. Om de werknemer te helpen en ondersteunen is er voor hem een bezoek bij de bedrijfsmaatschappelijk werker gepland. De werknemer is hier naartoe gegaan en de bedrijfsmaatschappelijk werker heeft als advies meegegeven om een maand thuis te blijven en geen contact met de werkgever te hebben. Wat kan de werkgever nu doen? Werkgever is bang dat dat door geen contact met de werknemer te hebben, hij zijn grip op de situatie kwijtraakt en werkgever vindt het belangrijk om de werknemer bij te staan in deze situatie.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Dat de werkgever hier bang voor is, is niet zo gek. Het is altijd beter om het contact met een zieke medewerker warm te houden. Door interesse te tonen in de situatie van de werknemer, zorgt de werkgever ervoor dat het vertrouwen tussen beiden blijft, ook als ze elkaar niet dagelijks zien.

Het eerste advies voor de werkgever is om contact te zoeken met de bedrijfsmaatschappelijk werker en te vragen wat de reden is van het advies. Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat de werkgever het beste met de werknemer voor heeft en in het belang van de werknemer en het oog op re-integratie het advies laten herzien, desnoods door een bedrijfsarts. Het advies van de bedrijfsmaatschappelijk werker is namelijk pas geldig op het moment dat de bedrijfsarts dit heeft bekrachtigd. In dit geval had de bedrijfsarts dit al gedaan. Het volgende advies is daarom om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV zodat er een nieuw oordeel over de re-integratie kan worden geveld.  

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd