NOW-regeling is definitief aangepast voor concerns

Nieuws 6 mei 2020

NOW-regeling is definitief aangepast voor concerns

Zoals eerder aangekondigd wordt het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk gemaakt een beroep te doen op de NOW-subsidie. Dat betekent dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van die werkmaatschappij. De overheid heeft hiertoe besloten op aandringen van diverse brancheverenigingen, waaronder Schoonmakend Nederland. Aan de aanvraag door een werkmaatschappij zijn extra voorwaarden verbonden op o.a. dividend- en bonusbeleid, overleg met de vakbeweging en aanvullende accountantscontroles. Ook zijn er specifieke voorwaarden verbonden aan het al dan niet hebben van een personeels-BV binnen het concern. 

Expert

Schoonmakend Nederland heeft ook gepleit om de NOW toe te passen voor onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdeel, vestiging of een businessunit. De overheid heeft - vanwege de complexiteit en controleerbaarheid - besloten deze wijziging niet over te nemen. 

Gerelateerd