Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor ondernemers verhoogd

Nieuws 15 maart 2021

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor ondernemers verhoogd

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend onderdelen van het steun- en herstelpakket aan te vullen. De Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is er daar één van: het vergoedingspercentage wordt in het tweede kwartaal verhoogd naar 100%. De regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese commissie, maar de verwachting is dat de regeling medio mei wordt opengesteld.

Experts

Rekensystematiek
De TVL-subsidie is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. De systematiek werkt als volgt:

  • Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %
  • Voor een bedrijf met 250.00 euro omzet en een omzetdaling van 40% wordt de beoogde subsidie (na goedkeuring in EU):
    Subsidie = 250.000 * 40% * 15% (1)* 100% (2) = 15.000 euro per kwartaal. In de huidige regeling zou dit nog slechts 8.000 euro zijn geweest.

(1) door overheid bepaalde aandeel vaste lasten in schoonmaaksector
(2) nieuw subsidiepercentage. In de oude regeling varieerde dit tussen de 50 en 70%, afhankelijk van het omzetverlies).

Let op: de TVL-subsidie wordt gezien als een inkomst voor de onderneming en heeft daarmee wel effect op de tegemoetkoming vanuit de NOW-regeling.

Gerelateerd