Verzuimdesk voorbeeldcasus #30: Medewerker net in dienst en helaas al ziek, wat te doen?

Praktijk 9 juni 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #30: Medewerker net in dienst en helaas al ziek, wat te doen?

Een werknemer met een No Risk status, zonder werkverleden in de schoonmaakbranche, is vanaf november 2019 in dienst. In januari 2020 heeft hij zich ziek gemeld. De werkgever heeft besloten de werknemer niet 100% maar 70% van het dagloon uit te betalen. Mag de werkgever deze keuze maken?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Volgens de cao mag een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer 70% van het dagloon uit betalen, mits de werknemer korter dan 6 maanden in dienst is bij de werkgever. Van belang is hierbij ook dat de werknemer niet door middel van een contractswisseling bij de werkgever in dienst is gekomen. Als dat wel zo is, dienen de voorgaande jaren die de werknemer in de schoonmaakbranche gewerkt heeft ook mee te tellen.

In deze casus is dat niet het geval. Ook maakt het niet uit of de werknemer in dit geval een No Risk status heeft. Wel dient de werkgever bij het UWV aan te geven dat hij 70% van het laatstverdiende loon uitbetaalt aan werknemer, om zo een latere vordering te voorkomen.

Eerdere jurisprudentie geeft wel aan een werkgever niet zomaar de keuze mag maken om een werknemer 70% uit te betalen; dit mag alleen indien een werkgever dit bij alle werknemers doet.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd