Verzuimdesk voorbeeldcasus #36: Voorkomen van ziekmelding

Praktijk 17 juni 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #36: Voorkomen van ziekmelding

Een werkgever heeft een werknemer met klachten die van psychische aard zijn. De werknemer is hiervoor nog niet bij de bedrijfsarts geweest, maar krijgt wel behandeling voor deze klachten. De werkgever is altijd coulant geweest als de werknemer bijvoorbeeld een dag vrij nodig had. Samen met de werknemer en werkgever zijn er afspraken gemaakt die als doel hebben om de werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn traject. Nu lijkt het voor de werkgever de laatste tijd echter alsof de werknemer misbruik maakt van deze situatie en zich steeds vaker ziek meldt, maar niet volgens de afspraken die er onderling zijn gemaakt. Wat kan de werkgever het beste doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn afspraken wel nakomt?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

De dialoog open houden is altijd belangrijk. Het is goed dat de werkgever en de werknemer in dit geval samen afspraken hebben gemaakt, waarbij nadrukkelijk wordt geadviseerd deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Het is aansluitend ten zeerste aan te raden om de werknemer voor een preventief consult bij de bedrijfsarts of een bedrijfspsycholoog langs te laten gaan, omdat alleen de bedrijfsarts een uitspraak kan doen over de inzetbaarheid van de werknemer. Daarnaast kan de werkgever met zorggesprekken ervoor zorgen dat de communicatie tussen beide partijen open blijft en dat er ruimte is voor de werknemer om zijn verhaal te kunnen doen. Zo zorgt de werkgever ervoor dat de vertrouwensband goed blijft, wat belangrijk is bij de preventie van het uitvallen.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd