Verzuimdesk voorbeeldcasus #37: Loonsanctie

Praktijk 1 juli 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #37: Loonsanctie

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is, staat in het gehele re-integratieproces de Wet Verbetering Poortwachter centraal. Deze schrijft voor dat de werkgever, indien de medewerker het volledige re-integratietraject arbeidsongeschikt blijft, normaal gesproken 104 weken het loon van de werknemer door moet betalen. Drie maanden voor het einde van die 104 weken dient de WIA-uitkering aangevraagd te worden. De werknemer wordt hierop geattendeerd door het UWV middels een brief. Het UWV beslist vervolgens of een werknemer recht heeft op de WIA-uitkering en hoe hoog de uitkering wordt.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

In sommige gevallen wordt door het UWV vastgesteld dat de inspanningen die door de werkgever zijn verricht tijdens de re-integratie van de werknemer niet voldoende waren. Deze toets van het UWV is vrij omvangrijk en omschreven in de Werkwijzer Poortwachter. Bij onvoldoende inspanning wordt de WIA-uitkering niet toegekend en krijgt de werkgever een sanctie opgelegd. De loondoorbetalingsverplichting kan dan tot maximaal een jaar verlengd worden. Deze ‘straf’ van het UWV voor de werkgever heet een loonsanctie.

Het UWV kan een loonsanctie om drie redenen geven:

  1. Re-integratie traject is onvoldoende of is te laat ingezet.
  2. De werkgever heeft kansen tot re-integratie gemist in spoor 1.
  3. De werkgever heeft spoor 2 niet of onvoldoende ingezet.

Vaak wordt gedacht dat als de loonsanctie wordt gegeven de kous daarmee af is. Als je het niet eens bent met het oordeel van het UWV dan kun je (of de werknemer als hij het er niet mee eens is) bezwaar maken tegen de loonsanctie. Dit moet schriftelijk, er kan ook nog een hoorzitting plaatsvinden om het dossier inhoudelijk te bespreken. Ter aanvulling: werkgever en/of werknemer kunnen ook bezwaar maken tegen het oordeel van het UWV als er geen loonsanctie is opgelegd en de werknemer een uitkering zal ontvangen. Het bezwaar gaat dan meestal over de soort uitkering die een werknemer krijgt, of over het percentage van arbeidsongeschiktheid.

Vaak is het mogelijk om de looptijd van de loonsanctie te bekorten. Hiervoor kunnen verschillende acties worden ingezet. Zo meldt het UWV bij het opleggen van de loonsanctie waar de werkgever tekortgeschoten is tijdens het re-integratietraject en wat in het dossier te repareren valt. Tevens wordt duidelijk gemaakt wat gedaan moet worden om de tekortkomingen te repareren. Dit betekent dat werkgever en werknemer de re-integratie-activiteiten zullen moeten voortzetten.

Het verkorten van de loonsanctie is niet eenvoudig, ook al heeft het UWV omschreven hoe dit gerealiseerd kan worden. Alle argumenten om de loonsanctie te bekorten dienen te worden onderbouwd met documenten. Een tip: stel een chronologische samenvatting op over de periode van arbeidsongeschiktheid. Hieraan kan de reparatie van het dossier worden toegevoegd om zo het UWV te overtuigen om de loonsanctie te verkorten.

Goed om te weten voor de werkgever is dat een medewerker tijdens de periode van de loonsanctie het recht op vakantiedagen en vakantiegeld behoudt. Daarnaast ontvangt de medewerker het loon zoals dat in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid werd uitbetaald zoals in de cao is opgenomen.\

Heb je een loonsanctie ontvangen van het UWV en wil je weten hoe je hiermee om moet gaan, of wil je tips om het verzuimdossier te repareren? 

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd