Vereenvoudiging Wet tegemoetkoming loondomein in de maak

Politiek 4 augustus 2020

Vereenvoudiging Wet tegemoetkoming loondomein in de maak

Minister Koolmees (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft met werkgevers gesproken over een effectievere inzet van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze wet biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten als ze mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden. De wet bestaat uit twee onderdelen: het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV). 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Expert

Het LIV gaat gerichter worden ingezet en omgevormd worden tot een LKV voor potentieel kwetsbare jongeren. In 2020 worden het hoge LIV en de Jeugd-LIV al gehalveerd en per 2024 wordt de Jeugd-LIV helemaal afgeschaft.

Met name rondom de LKV’s kondigt de minister wijzigingen aan die financiële en administratieve voordelen voor werkgevers opleveren:

  • Het LKV wordt structureel voor mensen die behoren tot de doelgroep banenafspraak. Op dit moment kent de banenafspraak nog een maximale termijn van drie jaar. Om werkgevers te stimuleren mensen in dienst te houden wordt het LKV banenafspraak voortaan van toepassing zolang de dienstbetrekking duurt.
  • De werkgever kan het LKV banenafspraak voor alle werknemers uit de doelgroep banenafspraak toepassen. Op dit moment kan dat alleen voor werknemers die onlangs in dienst zijn getreden. 
  • Werkgevers hoeven geen doelgroep verklaring meer aan te vragen bij het UWV voor een beroep op de banenafspraak kan worden gedaan. Op basis van het doelgroepregister banenafspraak kan de werkgever voortaan bepalen of ze voor een werknemer in aanmerkingen komen voor het LKV banenafspraak. 

Om de wijziging van kracht te laten worden is een wijziging van wet- en regelgeving nodig. Het ministerie verwacht dat een wetsvoorstel in de loop van volgend jaar naar de kamer gaat. De komende tijd wordt gebruikt om plannen verder uit te werken en uitvoeringstoetsen bij UWV en Belastingdienst aan te vragen. Schoonmakend Nederland blijft het dossier volgen en houd je op de hoogte van de voortgang. 

Lees de volledige brief van de minister.

Gerelateerd