Bel Verzuimdesk voor advies over verzuimdossiers die richting 2e ziektejaar gaan

Praktijk 8 december 2020

Bel Verzuimdesk voor advies over verzuimdossiers die richting 2e ziektejaar gaan

Het is belangrijk dat medewerkers gezond hun pensioenleeftijd halen en met plezier aan het werk blijven. Frequent en grijs verzuim zijn signalen om serieus op te pakken. Bij de laatste cao-besprekingen is afgesproken om met name MKB-bedrijven hierin te ondersteunen. De Schoonmakend Nederland Verzuimdesk is sinds najaar 2019 in de lucht en richt zich op de beantwoording van vragen en het geven van algemeen advies met betrekking tot verzuimvraagstukken. Deze hulp is kosteloos voor alle bedrijven in de schoonmaakbranche, dus niet alleen voor Schoonmakend Nederland-leden.

Sinds kort kunnen ook verzuimdossiers voor advies worden voorgelegd aan de Schoonmakend Nederland Verzuimdesk. Het gaat dan om een verzuimdossier van een werknemer met een looptijd van minimaal 30 weken. Met het advies krijgt de werkgever een goed beeld of hij voldoet aan de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Uit het advies blijkt of de werkgever eventueel nog moet bijsturen.

Experts

Het blijkt moeilijk om een verzuimdossier voldoende op orde te hebben voor de door de cao-partijen ingestelde verzuimcommissie. Deze verzuimcommissie beoordeelt of de werkgever voldoende heeft gedaan om de werknemer weer aan de slag te helpen. Wanneer blijkt dat de werkgever voldoende heeft gedaan, dan mag deze s in het tweede ziektejaar het loon van de werknemer namelijk verlagen naar 90%.

Een telefonisch advies van de Verzuimdesk over het ziektedossier, inclusief tips voor de komende weken, is dus zeer welkom. Het bespaart loonkosten in het tweede jaar én als we dit doen met goede dossiers dan voldoen we aan de cao-afspraak.

Waar kun je advies over vragen?
De medewerkers van de verzuimdesk adviseren over drie belangrijke onderdelen van een verzuimdossier:

 1. Compleetheid van het dossier
  De werkgever ontvangt advies over de documenten, die een dossier minimaal moet bevatten, en over het stappenplan dat met de werknemer moet worden doorlopen. Ook wordt de inhoudelijke correctheid en volledigheid van de benodigde documenten besproken. Denk hierbij aan onder andere het plan van aanpak, de probleemanalyse (en eventueel bijstellingen hierop) en het liefst met een samenvatting van het verloop van het verzuimproces. Deze samenvatting geeft helderheid in de chronologische stappen. Indien noodzakelijk kan er advies worden gegeven hoe het dossier aangevuld moet worden.

 2. Het uitsluitingscriterium
  Wanneer er geen benutbare mogelijkheden zijn bij een medewerker, is het ook niet mogelijk om bekorting van het ziekengeld aan te vragen. Wel is het mogelijk om dit later aan te vragen op het moment dat er wel benutbare mogelijkheden zijn en de re-integratie is opgestart.

 3. Het Plan van Aanpak (PvA)
  Een PvA dient een update te krijgen na de probleemanalyse (PA) en het moet een uitleg bevatten, waaruit de re-integratie bestaat. Laat zien dat een PvA nageleefd wordt, het liefst wordt deze bekrachtigd in gespreksverslagen of een getekende PvA. Een medewerker van de Verzuimdesk kan uitleg geven waarom het zo belangrijk is om een bijgesteld PvA te hebben voor zowel werkgever als eventueel later voor het UWV (loonsanctie voorkomen).

Contact Verzuimdesk
De Verzuimdesk is elke werkdag voor alle werkgevers actief in de schoonmaakbranche bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 073-648 38 50 (keuzemenu 3). 

Bij een vraag over een ziektedossier zorg dan:

 • dat je aan het begin van het telefoongesprek helder aangeeft advies te willen ontvangen ten aanzien van het verzuimdossier om straks mogelijk een bekorting te kunnen aanvragen. Zo worden deze vragen niet verward met reguliere verzuimvragen;
 • dat je de probleemanalyse (PA) en het Plan van Aanpak (PvA) (plus eventuele bijstellingen) voor je hebt liggen tijdens het telefoongesprek. Dit wordt namelijk allemaal telefonisch uitgevraagd;
 • dat je, in het licht van de AVG, geen niet-geanonimiseerde documenten uitwisselt met de verzuimdesk;
 • dat je voldoende tijd hebt om een gesprek te voeren met de Verzuimdesk. Een telefoongesprek duurt enige tijd (gemiddeld 20 minuten of langer), omdat er veel uitgevraagd moet worden. Het gehele verzuimproces wordt immers chronologisch uitgevraagd.

Uitlegvideo verlaging loon na tweede ziektejaar
De werkgever kan het loon van de werknemer met 10% verlagen in het tweede ziektejaar; van 100% naar 90% van het dagloon. Dit is afgesproken in artikel 31 van de CAO.

De procedure hiervoor kan soms ingewikkeld zijn. Om dit beter uit te leggen is er een korte video gemaakt. In deze video wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe de procedure verloopt en welke mogelijkheden de werknemer heeft om wel of geen bezwaar te maken. Tip is om deze video onder de aandacht te brengen van werknemers bij wie dit speelt. 

Gerelateerd