Schoonmakend Nederland: Mensen met een arbeidsbeperking behouden voor schoonmaaksector

Nieuws 14 januari 2021

Schoonmakend Nederland: Mensen met een arbeidsbeperking behouden voor schoonmaaksector

Schoonmakend Nederland, de brancheorganisatie van de schoonmaaksector, is gestart met het project ‘banenafspraak schoonmaak’. Dit project heeft als doel om tijdens deze economisch zware crisistijd mensen met een arbeidsbeperking te behouden voor de schoonmaaksector. Projectleider Leonore Nieuwmeijer legt uit: ‘Schoonmaakbedrijven in bijvoorbeeld de hotel- en de reisbranche hebben het momenteel ongelofelijk zwaar. Dit raakt al hun medewerkers, maar raakt medewerkers met een arbeidsbeperking extra hard. Het is voor deze groep extra uitdagend om weer aan het werk te komen. Daarom benaderen wij vanaf actief de schoonmaakbedrijven om zo in contact te komen met de mensen die het betreft en hen te behouden voor de schoonmaaksector.’

Dit project is een samenwerkingsverband met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie ondersteunt het project met een cofinanciering.

Nieuwmeijer vervolgt: ‘Door aan schoonmaakbedrijven te vragen om samen met hun kwetsbare medewerkers een zogeheten skills-paspoort in te vullen en zich te melden bij het Mobiliteitscentrum Schoonmaak  (een samenwerking tussen Schoonmakend Nederland, de RAS en vakbonden FNV en CNV), kunnen we direct actief met de desbetreffende mensen aan de slag. Belangrijk om dit samen te doen met onze schoonmaakondernemers. Het doel is om mensen van werk naar werk te begeleiden binnen hun vertrouwde omgeving.’

Expert

Basis voor succes
Inzicht in kennis, ervaring en goede begeleiding is een belangrijke basis voor succes bij het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan. Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is het belangrijk dat ze structuur houden en dat werk onderdeel blijft van het dagelijkse ritme. Indien direct van werk naar werk begeleiden niet mogelijk is, dan wordt er samen met de medewerkers en werkgevers gekeken of er een kans is om de medewerkers binnen een ander facet van de schoonmaaksector aan een baan te helpen.

Geen passend werk
Mocht er niet direct passend werk beschikbaar zijn voor de medewerkers, dan wordt de medewerker een opleiding, een training of praktische ontwikkeling van vaardigheden aangeboden om zijn of haar ‘skills’ uit te breiden. Centraal staat daarbij de vraag: Welke vaardigheden heeft de medewerker nodig om ook daadwerkelijk duurzaam ergens anders aan de slag te kunnen? Hierdoor wordt de kans op een wel passende functie binnen de sector groter en blijven deze medewerkers behouden voor de sector.

Maatschappelijke en sociale sector
Nieuwmeijer sluit af: ‘De schoonmaaksector is een maatschappelijke en sociale sector. Ondernemers willen bijdragen aan de ontwikkeling van hun medewerkers en samen met hen antwoord geven op de vraag wat zij nodig hebben, zodat medewerkers niet thuis op de bank komen te zitten. Ondernemers uit onze branche willen deze doelgroep kansen bieden en dat kan via dit project.’

Fases
Het project bestaat dus uit drie vier fases:
1. Bijtijds opsporen van en in contact treden met de medewerkers, waarvan door toedoen van de coronacrisis hun toekomst niet bij de huidige werkgever ligt;
2. Het gezamenlijk invullen door medewerkers en werkgever van een skills-paspoort;
3. Op basis van dit paspoort worden medewerkers van werk naar werk begeleid;
4. Bij (tijdelijk) geen passend werk krijgen medewerkers een opleiding, training of praktische ontwikkeling van vaardigheden aangeboden om hun skills uit te breiden en zo hun kans op passend werk te vergoten.

Schoonmakend Nederland
Schoonmakend Nederland, voorheen OSB, is al 40 jaar de brancheorganisatie voor de professionele schoonmaak- en glazenwassersbedrijven.

Gerelateerd