Verkenningsbezoeken Inspectie SZW vanaf april

Nieuws 18 maart 2021

Verkenningsbezoeken Inspectie SZW vanaf april

Vanaf april gaat Inspectie SZW verkenningsbezoeken brengen aan bedrijven binnen onze sector. De inspecteur neemt vooraf contact op met de bedrijven, waar het een bezoek aan wil brengen. Het inspectiebezoek kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Inspectie SZW geeft altijd van tevoren aan met welke personen zij willen praten.  

De inspecteur controleert op de Arbeidsomstandighedenwet. Er wordt gekeken of jij, als werkgever, genoeg doet om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen. Ongewenste omgangsvormen zijn discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie. Als je hier als werkgever actief maatregelen tegen neemt, voorkom je werkstress en uitval van medewerkers. Dat is zowel positief voor de gezondheid en productiviteit van de medewerkers als voor jou als werkgever, gezien de kostenbesparing. 

Expert

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op een dergelijke inspectie: 

  • Vul de zelfinspectie-tool ‘Werkdruk en ongewenst gedrag’ in; 
  • Bespreek de aangekondigde inspectie met jouw Ondernemingsraad en/of medewerkers; 
  • Zorg dat jouw RI&E (Risico-inventarisatie en – evaluatie), het bijbehorende plan van aanpak en basiscontract (afspraken met je bedrijfsarts om medewerkers gezond te houden) op orde zijn. Een RI&E kan je zelf opstellen. Gebruik hiervoor de RI&E van onze sector 

Verkenningsbezoeken 

De bezoeken die de Inspectie brengt zijn zogeheten verkenningsbezoeken. Dit betekent dat er geen boetes of waarschuwingen worden uitgedeeld, wanneer een en ander toch niet op orde blijkt te zijn.  

Uitzondering hierop zijn: 

  • wanneer er geconstateerd wordt dat er ernstig gevaar is of dreigt voor medewerkers;
  • wanneer blijkt dat je geen RI&E, plan van aanpak en/of basiscontract hebt. 

Hulp nodig? 
Als Inspectie SZW aangeeft bij jouw bedrijf langs te willen komen en je hebt hier vragen over of heb je hulp nodig bij het opstellen van bijvoorbeeld een RI&E? Neem dan vooral contact op met Nico Koch, onze adviseur Kwaliteit, Arbeid en Milieu (KAM). 

Elkedagweer.nl 
Voor meer informatie en advies over (voorkomen van) discriminatie en ongewenst gedrag kan je eventueel ook terecht op elkedagweer.nl. Ook is hier meer informatie te vinden over vertrouwenspersonen. Ellkedagweer.nl is een initiatief van de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche). De RAS is opgericht door de sociale partners: CNV Vakmensen, FNV en Schoonmakend Nederland. 

Gerelateerd