Verzuimdesk voorbeeldcasus #47 Door re-integratie extra reistijd en reiskosten

Praktijk 21 april 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #47 Door re-integratie extra reistijd en reiskosten

Een werknemer heeft van de bedrijfsarts positief nieuws gekregen en mag vanaf komende week twee uur per dag starten aan zijn re-integratietraject. De werknemer mag geen belastende werkzaamheden doen boven schouderhoogte. Het is daardoor voor de werknemer niet mogelijk om in zijn huidige functie en werkplek te re-integreren. De werkgever heeft daarom op een andere werkplek een functie gecreëerd waardoor de werknemer geen werkzaamheden boven schouderhoogte hoeft te verrichten. Deze werkplek is 20 kilometer enkele reis verder dan de oude werkplek, waardoor de werknemer extra reiskosten heeft. Wie dient de extra reiskosten te betalen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Het antwoord op deze casus staat in de cao, al kan deze anders begrepen worden. In artikel 34 lid 3 staat het volgende: ‘In geval van herplaatsing op verzoek van de werkgever binnen de regio waarin de werknemer is geplaatst, zullen in het geval sprake is van een toename van de totale reisafstand woon-werkverkeer ter compensatie aan de werknemer de meerkilometers woon-werkverkeer worden vergoed op basis van de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding.’ De werkgever is dus verantwoordelijk voor de extra reiskosten. In de Arbowet (artikel 44) is bepaald dat de kosten die verbonden zijn aan de naleving van de wet niet ten laste van de werknemer worden gebracht.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Gerelateerd