Goed nieuws voor schoonmaakondernemers: Kabinet verlengt TVL en NOW met 3 maanden en verruimt aflossingstermijn

Persbericht 1 juni 2021

Goed nieuws voor schoonmaakondernemers: Kabinet verlengt TVL en NOW met 3 maanden en verruimt aflossingstermijn

Mede op aandringen van Schoonmakend Nederland verlengt het kabinet de TVL (subsidie voor vaste lasten) en NOW (loonsteun) met drie maanden. Bovendien is de regeling verruimd. Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland: 'Na onze succesvolle strijd om de TVL ook open te stellen voor schoonmaakondernemers, is de regeling nu ook verlengd en verruimd. Dit is goed nieuws voor alle ondernemers, waaronder die van ons, die hard geraakt zijn door de pandemie en voor wie de komende maanden nog onzeker zijn.'

Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, hebben bedrijven vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL. Aanvullend daarop gaat het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL naar 1,2 miljoen euro, voor het tweede kwartaal. In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021. 

Expert

Samenloop NOW/TVL
De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Zo krijgen zij meer ademruimte en een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan. Piet: 'Een terechte aanpassing. Dat de TVL voorheen als omzet werd bestempeld was vele partijen, waaronder Schoonmakend Nederland, een doorn in het oog.'

Verruiming aflossingstermijn schuldenlast
Ook schiet het kabinet ondernemers te hulp met het aflossen van hun schuldenlast. Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Invorderingsrente stapsgewijs omhoog
Tot slot zijn ook de voorwaarden om af te lossen verder versoepeld. De invorderingsrente gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhooggaat tot 4% op 1 januari 2024.

Gerelateerd