Advies Technische Commissie AWOG: gebruik installaties Kranenburg NIET

Persbericht 23 juni 2021

Advies Technische Commissie AWOG: gebruik installaties Kranenburg NIET

Naar aanleiding van een ongeval met een installatie van Kranenburg en bespreking van deze kwestie binnen de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties hebben wij, vanuit het Platform AWOG Schoonmakend Nederland, besloten om alle gebruikers van gevelonderhoudsinstallaties te adviseren het werk met alle installaties van het merk Kranenburg per direct stil te leggen. Het gaat om alle mast- en gevelonderhoudsinstallaties.

Schoonmakend Nederland heeft melding gedaan bij Inspectie SZW met de vraag om onderzoek te doen naar deze installaties. Gedurende dit onderzoek is het advies om de installaties niet te gebruiken. Dit in het licht van de veiligheid en gezondheid van de werknemers.  

Dit advies is tot stand gekomen op basis van rapporten en recente gesprekken. Let wel: opvolging advies blijft altijd eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Expert

.

Gerelateerd