Mag een werkgever vragen of werknemers gevaccineerd zijn?

Achtergrond 22 september 2021

Mag een werkgever vragen of werknemers gevaccineerd zijn?

Mag een werkgever aan werknemers vragen of zij gevaccineerd zijn? Deze vraag wordt regelmatig aan de helpdeskmedewerkers van Schoonmakend Nederland gesteld. 

Het antwoord op de vraag of een werkgever deze vraag mag stellen, is: ja, dat mag. Maar er zijn wel een paar ‘mitsen en maren’. De Rijksoverheid heeft richtlijnen opgesteld onder welke omstandigheden de vraag gesteld mag worden. Er moet een goede reden zijn om deze vraag te stellen. De werkgever moet een duidelijk plan hebben hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of als de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

Experts

AVG
Leg de vaccinatiestatus (dus of iemand wel of niet gevaccineerd is) op geen enkele wijze vast. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) valt dit onder gegevens over de gezondheid. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. De werkgever mag  deze persoonsgegevens alleen verwerken als er een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid bestaat.

De bedrijfsarts mag aan de werkgever niet zeggen wie gevaccineerd is. Wel mag de bedrijfsarts vertellen hoeveel werknemers al dan niet gevaccineerd zijn.

Vrijwillig
Vaccinatie is altijd vrijwillig. De werkgever mag een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona.

Gezond en veilig
Volgens de ARBO-wet is de werkgever verplicht om gezamenlijk met de werknemer gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te organiseren. Het is daarom van belang dat de werkgever en de werknemer een goed gesprek voeren over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wil een werknemer niet zeggen of hij gevaccineerd is of zegt hij niet gevaccineerd te zijn, dan zal hij logischerwijs mee moeten werken om het op een andere, proportionele, wijze voor hemzelf maar ook voor collega’s en derden zo veilig mogelijk te maken.

Wat als een opdrachtgever vraagt om een vaccinatie- of een geldig test- of herstelbewijs?
De werknemer kan niet verplicht worden een vaccinatie- of een geldig test- of herstelbewijs te laten zien.

Als de opdrachtgever dit toch eist en de werknemer hier niet in mee wil gaan, is er een probleem. Geadviseerd wordt met de opdrachtgever de noodzaak van zijn eis bespreken. Als de werknemer toch niet meer inzetbaar is bij bepaalde opdrachtgevers dan moet de werkgever op zoek naar een andere plek waar de werknemer wel inzetbaar is. Is die er niet, en kan de werknemer ook niet anderszins herplaatst worden, dan zal alleen een gang naar de kantonrechter overblijven.

Schoonmakend Nederland heeft afstemming met andere sectoren waar dit ook speelt. Daar ligt ook de vraag hoe om te gaan met mogelijk kosten die vaccineren, testen en de tijd die daarvoor beschikbaar gesteld moet worden. Zodra daar helderheid over is, informeren we onze leden daar verder over.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Gerelateerd