'Positief partnerschap zorgt voor optimale instroom.’

Vereniging 5 oktober 2021

'Positief partnerschap zorgt voor optimale instroom.’

‘Je zou het ook doen voor je neefje, die je hulp nodig heeft,’ legt Peter Paul Wiegmans, Directeur Balanz Facilitair, uit aan CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland. Hij doelt op het partnerschap van Balanz met opdrachtgevers voor optimale inzet van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. ‘Met de juiste begeleiding ontplooien ze zich tot de beste versie van zichzelf.’ Het werkbezoek van Palland bij het Deltion College in Zwolle heeft tot doel gelijke kansen te creëren voor private inclusieve bedrijven en Sociaal Ontwikkelbedrijven (SW). Schoonmakend Nederland voorzitter Piet Adema: ‘De tweedeling tussen SW en schoonmaakbedrijf moet eraf voor optimale instroom in onze sector.’

Expert

DEELNEMERS;
Hilde Palland; tweede kamerlid CDA
Jos van Boven; Deltion
Thea Koster, college van bestuur Deltion
Piet Adema; bestuurder Schoonmakend Nederland
Leonore Nieuwmeijer; Schoonmakend Nederland

Roy Budjhawan; Head of impact Vebego
Gilles Berends; Consultant SROI Balanz Facilitair
Peter Paul Wiegmans; Algemeen directeur Balanz Facilitair
Jeroen Schipper; Hago Nederland
Gerwin Ordelmans; Creator inclusiviteit Vebego

Wens tot gelijk speelveld
Na het welkomstwoord van Thea Koster gaat het RondeTafelGesprek van start. Ten eerste gaat het over de belemmering voor het goed laten instromen van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: de verschillende werkwijzen per gemeente. Sommige medewerkers blijven ongewild in kaartenbakken zitten. ‘Dat zou veel beter geregeld moeten worden, centraal vanuit Den Haag,’ vindt Adema. ‘Als er dan iets verandert in wet- en regelgeving kun je meebewegen.' Wiegmans is het hiermee eens: ‘Omdat elke gemeente het op zijn eigen manier regelt is het ingewikkeld iets voor elkaar te krijgen. Je moet kort op de bal spelen.’ Berends: ‘Je krijgt de mensen niet, omdat ze blijven zitten in de SW-omgeving, terwijl je wil dat ze de stap zetten naar een regulier bedrijf. Als gemeentes een gelijk speelveld zouden hanteren, levert dat uiteindelijk meer rendement op. Dan hebben private ontwikkelbedrijven zoals Balanz dezelfde toegang tot de doelgroep en gelijke behandeling bij inzet van instrumenten en financiering.’

Veel SW-bedrijven creëren zelf banen om mensen op te leiden in het schoonmaakvak, maar houden mensen graag binnenboord waardoor de instroom stokt en de doorstroom naar de arbeidsmarkt, waar ze zo hard nodig zijn, achterblijft. Een goed voorbeeld van ketensamenwerking SW bedrijf en de markt is de Inclusief Groep vindt Adema: ‘We zijn met hen in gesprek om ieder jaar 20% van de mensen te laten uitstromen en 20% nieuw te laten instromen. Op deze manier ontstaat er een keten waarbij iedereen die dit kan, doorstroomt naar een regulier schoonmaakbedrijf. Voor mensen, die een beschermde werkplek nodig hebben is er plek binnen Inclusief Groep.’

Wat Adema wil, is het bieden van ondersteuning om mensen in te laten stromen en ze daarna te begeleiden. Het bedrijfsleven dient de verantwoordelijkheid te nemen voor deze mensen. ‘Als je daarin gaat samenwerken, levert dat enorm veel op. Voor de mensen zelf én voor onze sector.’ Ook Cedris zou veel meer de beweging naar de markt moeten maken vindt Adema. 'Nu ontstaat er namelijk ongelijkheid in de markt; dat is jammer. Het zou mooi zijn als private sectoren ook gebruik kunnen maken van dezelfde regelingen als SW-bedrijven. Pieter Heerma,  Tweede Kamerlid CDA, heeft ons uitgedaagd om hier sectoraal iets voor te regelen. Deze uitdaging gaan we graag aan. Als er vanuit Den Haag hier ondersteuning in komt, is dat geweldig. Het Project Banenafspraak met als doel het behoud van mensen met een arbeidsbeperking voor de branche, dat aan het begin van de coronatijd is opgezet, biedt meerwaarde in ondersteuning van inclusiviteit voor onze leden.’

Adema: ‘Laten we met elkaar tot een duurzame oplossing komen. Ook als de arbeidsmarkt er anders voor staat.’

Extra stap
Van Boven licht de samenwerking met Balanz toe. Deltion wilde graag na invoering van de quotumwet aan de slag met de doelgroep. Dit bleek echter lastiger dan gedacht. Van Boven: ‘Deltion College wil een weerspiegeling van de maatschappij zijn. De persoonlijke begeleiding neemt Balanz Facilitair op zich.  Zij bieden de mogelijkheid extra werkzaamheden bij hen onder te brengen en voordame Suzan begeleidt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ze geeft ze de structuur, die ze zo hard nodig hebben.’ Wiegmans voegt toe dat je inderdaad niet lichtzinnig over begeleiding moet denken: ‘We halen letterlijk mensen uit hun bed om ze werkfit maken. Dat kost energie, maar levert echt iets op.’ Budjhawan: ‘De investering, die we doen in deze mensen gaat nooit verloren. Dit soort voorbeelden zijn motiverend; een startpunt voor andere bedrijven, die ermee willen beginnen.’ Opdrachtgever Deltion geeft Balanz Facilitair daar de ruimte voor. Berends: ‘We hebben in het begin best moeten aanpakken in de samenwerking met Tiem, het SW-bedrijf. Dat loopt nu prima. Elke medewerker heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.'

Schippers: ‘We willen deze medewerkers op de payrol bij Vebego hebben. Het is de factor tijd, samen een kop koffie drinken.’

Zichtbaarheid
De aanpakkers maken overdag schoon en voeren daarbij nog andere facilitaire taken uit. Deze werktijden passen goed bij de doelgroep, geeft hen kans zich maximaal te ontwikkelen voordat ze doorstromen naar een reguliere schoonmaakvacature. Van Boven: 'Wij hebben in totaal 18.000 studenten, die dagelijks afval veroorzaken. De ‘aanpakkers', zoals de medewerkers van Balanz worden genoemd, lopen tussen studenten door om de campus zo schoon mogelijk te houden en hen te helpen opruimen. Zo houd je het samen netjes én ze zijn zichtbaar.’ ‘s Avonds nemen de collega’s van Hago het stokje over om de rest van de immense campus schoon te houden. Berends: ‘Je moet durven mensen een kans te geven.’ En als ze terugvallen moet er een vangnet zijn vindt Ordelmans: ‘Het is een trampoline effect. Als het niet lukt bij Hago, keren ze terug bij Balanz Facilitair. Zo houden we deze mensen binnenboord en inzetbaar.'

Nieuwmeijer: 'Hoe mooi is het als er per medewerker een skills paspoort is om mensen verder te ontwikkelen en naar een hoger
niveau te brengen? Je moet meer verbinding maken om resultaten te boeken. Er raken nu teveel jongeren uit beeld. Dat moet anders.’

Jobcoaching
Ordelmans: ‘Als je in gesprek komt over de manier van jobcoaching, dan kun je samen doorpraten over de juiste begeleiding.’ Berends: ‘Jobcoaching ligt nu bij het SW-bedrijf Tiem, maar we zouden dit liever zelf doen, zodat er één aanspreekpunt is.’ Nieuwmeijer vult aan: ‘Dat is precies de reden waarom het Breed Offensief door de Tweede Kamer moet komen. Deze benadrukt de toegevoegde waarde van in- naast externe jobcoaching.’ Schipper: ‘We leiden iedereen binnen Vebego op in een objectief gesprek te voeren in het kader van aannamebeleid. De vraag is hoever we kunnen gaan in jobcoaching om ons doel te behalen. Dit project is een fantastisch voorbeeld van wat mogelijk is. Ons advies: overleg met elkaar met een kopje koffie welke begeleiding mensen nodig hebben om te groeien en wie vervolgens deze begeleiding het beste kan bieden. We zien in de praktijk dat daardoor steeds meer begeleidingstaken zoals leren budgetteren, samenwerken en gezond bewegen bij ons worden belegd.’

Vernieuwing 
Deltion gaat in de toekomst ook fietsen en auto’s aan studenten beschikbaar stellen. En ook daar hebben de aanpakkers een rol. ‘Wie plakt anders hun banden?’ zegt Van Boven lachend. Zo snijdt het mes aan twee kanten: Deltion vernieuwt en de ‘aanpakkers’ helpen in de ondersteuning ervan. En dat is precies wat de toekomst kan brengen in het optimaliseren van instroom van deze medewerkers. ‘Ondersteuning bieden aan elkaar en de begeleiding en aandacht bieden die nodig is. Zo blijf je elkaar vinden: in eensgezindheid en intrinsieke motivatie om écht iets te betekenen,’ besluiten ze. Palland beaamt dit: ‘zet er een ondernemend iemand op en de bal gaat rollen.'

Palland: ‘Ik voel een pilot aankomen om dit verder uit te rollen. Wat is de maximale ontwikkelcapaciteit? is de vraag. Met een aantal voorlopers zoals Deltion en ROC Twente kunnen we de handen ineenslaan.’

Beste versie van jezelf
Na afloop van dit energieke gesprek gaat Palland in gesprek met Suzan en de ‘aanpakkers.’ Norbert en Andrea vertellen haar hun inspirerende verhalen met als boodschap: ‘We horen erbij, hopen de beste versie van onszelf te worden en hebben het op dit moment enorm naar ons zin.’ En dat is precies de weerspiegeling in de maatschappij waar we naar streven.

Gerelateerd