Dag twee cao-onderhandelingen schoonmaak- en glazenwassersbranche: verdere verkenning voorstellen

Persbericht 15 oktober 2021

Dag twee cao-onderhandelingen schoonmaak- en glazenwassersbranche: verdere verkenning voorstellen

Gisteren zijn in Zeist de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche voortgezet. In een constructieve sfeer zijn de wederzijdse voorstellen verder verkend en doorgesproken.

Experts

Huiswerk
Zoals bij elke cao-onderhandeling komt er altijd veel ‘huiswerk’ vanuit de onderhandelingskamer. Bij het beantwoorden hiervan worden de onderhandelaars van Schoonmakend Nederland ondersteund door een team van HR- en financiële specialisten. Dit team rekent bijvoorbeeld de financiële consequenties van bepaalde keuzes door of adviseert over de praktische uitvoerbaarheid van voorstellen.

Op koers
Schoonmakend Nederland kijkt terug op een nuttige dag waarbij de oorspronkelijk ingezette koers constructief is voortgezet. Thema’s die de volgende keer (4 en 5 november aanstaande) aan bod komen zijn onder meer de huidige cao-projecten, zoals Eerder Stoppen Met Werken, verzuim en roostering. En praten partijen door over de - tegen die tijd - meer concrete voorstellen.

Gerelateerd