Verzuimdesk voorbeeldcasus #55 Verlagen loon tweede jaar

Achtergrond 26 oktober 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #55 Verlagen loon tweede jaar

Een werkgever wil de korting op het tweede ziektejaar aanvragen, maar ziet dat als vereiste is opgenomen dat de werknemer aan het re-integreren moet zijn. Dat is bij hun werknemer nog niet het geval. Hoe streng kijkt de commissie Ziekteverzuim van de RAS hiernaar? 

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Expert

Een verlaging van het loon mag alleen als de werknemer voor 1 april 2021 arbeidsongeschikt is geworden én als aan de voorwaarden die hieraan gesteld worden, is voldaan.

De Commissie kijkt hier streng naar. De werkgever kan het loon van de werknemer met 10% verlagen in het tweede ziektejaar van 100% naar 90% van het dagloon als er aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

  • De werknemer is ziek geworden op of na 1 januari 2016;
  • De werkgever heeft in het eerste ziektejaar voldoende re-integratie-inspanningen verricht;
  • De werknemer kan re-integreren en is dus niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt;
  • De werkgever heeft de juiste procedure gevolgd.

Het re-integreren van de werknemer is dus een harde eis die de Commissie Ziekteverzuim stelt. Klik hier voor meer informatie.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd