Verzuimdesk voorbeeldcasus #57 Geen WIA na doorlopen poortwachter

Achtergrond 2 november 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #57 Geen WIA na doorlopen poortwachter

Een werkgever heeft een werknemer die de twee jaar arbeidsongeschiktheid heeft doorlopen. De werknemer is minder dan 15% arbeidsongeschikt en komt daardoor niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Wat kan de werkgever nu doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Expert

Als de werknemer de twee jaar wachttijd bij arbeidsongeschiktheid heeft doorlopen, stopt na die twee jaar de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Het is de keuze van werkgever en werknemer of de arbeidsovereenkomst door middel van een beëindigingsovereenkomst wordt beëindigd (met als reden: het bereiken einde wachttijd en het niet kunnen plaatsen van de medewerker binnen de organisatie) of dat de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV (eveneens met als reden dat einde wachttijd is bereikt).

Deze laatste mogelijkheid wordt gebruikt als de werknemer niet instemt met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door middel van de beëindigingsovereenkomst. In beide gevallen keer je een transitievergoeding uit aan de werknemer en die kan worden verhaald op het UWV. Mits de werkgever geen eigen risicodrager is, neemt het UWV de casus vervolgens van de werkgever over. De werknemer heeft in zo’n geval meestal recht op een WW-uitkering.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd