Verzuimdesk voorbeeldcasus #58 Medewerker deelt operatie niet mee

Achtergrond 4 november 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #58 Medewerker deelt operatie niet mee

Een werkgever heeft een werknemer die net door de proeftijd heen is. Vijf dagen nadat de proeftijd is verstreken, deelt de werknemer aan de werkgever mee dat er binnenkort een operatie moet worden ondergaan, die een hersteltijd van twee kee drie maanden vergt. De werknemer heeft dit bewust verzwegen omdat anders de proeftijd niet gehaald zou worden. Kan de werkgever hier iets tegen doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Expert

Hoe vervelend deze situatie ook is, de werkgever kan hier niet veel tegen beginnen. Zaak is om met de werknemer in gesprek te gaan om te achterhalen wat de reden is van het verzwijgen van de operatie. Wel zou de werkgever nog kunnen navragen of de operatie medisch noodzakelijk is. Als dit niet het geval is, is de werkgever namelijk niet verplicht om het loon door te betalen.

Waar het in deze casus echter meer om gaat, is het feit dat het vertrouwen vanuit de werkgever naar de werknemer toe geschaad is. Het is dan ook lastig om dit weer op te bouwen. Door met de werknemer in gesprek te gaan en te blijven, is dit enigszins op te vangen, maar dan moeten beide partijen daar open voor staan. In het uiterste geval zou de werkgever kunnen overwegen om een mediator in te zetten om de arbeidsrelatie te herstellen. Ook al kan de werknemer een langere tijd niet werken, vanwege een geplande operatie, toch heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Hierover bestaat voldoende jurisprudentie.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd