Dag 5 en 6 onderhandelingen cao schoonmaak- en glazenwassersbranche

Nieuws 24 november 2021

Dag 5 en 6 onderhandelingen cao schoonmaak- en glazenwassersbranche

Schoonmakend Nederland doet integraal voorstel aan vakbonden

In het Van der Valk-hotel in Uchelen hebben werkgevers en werknemers in de schoonmaakbranche de onderhandelingen voor een nieuwe cao schoonmaak- en glazenwassersbranche voortgezet. Voor deze vierde onderhandelingsronde heeft Schoonmakend Nederland alle eisen en wensen uit voorgaande ronden uitgebreid bestudeerd en doorgerekend. Dit heeft geleid tot een integraal voorstel van Schoonmakend Nederland aan de bonden op de (inhoudelijke) thema’s die door beide partijen zijn ingebracht.

Experts

Dag één startte met een actie van enkele tientallen FNV-leden waarin zij hun eis voor een goede beloning extra kracht bijzetten. Vervolgens is met vakbonden verder gesproken over het integrale voorstel van Schoonmakend Nederland op dag twee. Fedde Monsma, cao-manager: ’Op basis van dit voorstel is het nu overzichtelijker om onderbouwde (financiële) keuzes te maken voor een aantrekkelijke schoonmaakbranche waarin het goed ondernemen, werken en ontwikkelen is.’ Want dat er keuzes gemaakt moeten worden staat vast. Monsma: ‘De huidige markt is voor veel van onze ondernemers nog steeds grillig. Om de sector gezond te houden, moeten we met elkaar verantwoorde afwegingen maken. In het belang van ondernemers en medewerkers.’

Instroom, behoud en doorstroom
In het voorstel van Schoonmakend Nederland zijn de eisen en wensen van werkgevers en bonden opgetuigd rond drie pijlers voor een aantrekkelijke branche: instroom, behoud en uitstroom van medewerkers. Monsma: ’Net als in veel andere branches is ook in de schoonmaakbranche sprake van arbeidskrapte. Een goede beloning, vergroening, duurzame inzetbaarheid en gezond en veilig werken, zijn belangrijke thema’s om onze sector gezond en toekomstbestendig te houden.’

Discussie
‘Op een aantal dossiers is overigens al overeenstemming bereikt met de bonden. Dat biedt vertrouwen, ook al zijn we het op een aantal andere punten zeker nog niet met elkaar eens. Belangrijkste onderwerpen van discussie zijn op dit moment de hoogte van het loon, de naleving van de cao en de aanpak van kort ziekteverzuim.’ Op 29 november praten de sociale partners verder.

Meer lezen over de cao-onderhandelingen

Gerelateerd