Schoonmakend Nederland maakt lidmaatschap nog aantrekkelijker

Vereniging 29 november 2021

Schoonmakend Nederland maakt lidmaatschap nog aantrekkelijker

De Algemene Ledenvergadering van Schoonmakend Nederland heeft vorige week ingestemd met verschillende wijzigingen rondom het lidmaatschap van de vereniging. De wijzigingen sluiten beter aan op de praktijk van de ondernemers en moeten eraan bijdragen dat het lidmaatschap aantrekkelijker wordt voor (potentiële) mkb-bedrijven. Onder meer door het eenvoudiger te maken om het keurmerk van Schoonmakend Nederland te halen, met behoud van de kwaliteitsstandaard.  

Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: ‘Een goede ontwikkeling dat de ledenvergadering deze wijzigingen heeft goedgekeurd. Hiermee krijgen bedrijven meer ruimte om te ondernemen, zonder dat we aan kwaliteit van onze dienstverlening of de kwaliteitsstandaard van het keurmerk hoeven te tornen.’ 

Expert

OSB-Keurmerk wordt ...  

Belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe keurmerk is een verlaging van de administratieve lasten die gepaard gaan met de NEN 4400 inspectie. Vanaf 1 januari 2022 wordt het mogelijk om het behoud van het keurmerk op een op NEN 4400 gebaseerde Schoonmakend Nederland-norm te laten toetsen. Hiermee voldoen we aan een belangrijke wens van vooral kleinere ondernemers, namelijk dat de inspectie naar één keer per jaar kan worden teruggebracht. Ook bedrijven die vanwege de aard van het werk niet volledig aan NEN 4400 kunnen voldoen, zoals de reconditioneringsbedrijven, komen met de Schoonmakend Nederland-norm in aanmerking voor het keurmerk.   

De ledenvergadering stemde in met de volgende inhoudelijke wijzigingen:

  • Het keurmerk blijft uit drie pijlers bestaan. Het wordt opgebouwd door een inspectie op de financiële en personele administratie (NEN 4400 of de daarop gebaseerde Schoonmakend Nederland-norm), de code verantwoordelijk marktgedrag en schoonmaakspecifieke eisen.
  • Voor bedrijven met een omzet tot 10 miljoen euro wordt het vanaf 1 januari mogelijk om het administratieve deel te laten toetsen aan de Schoonmakend Nederland-norm.

Nieuwe naam en nieuw beeldmerk 

Met de naamswijziging naar Schoonmakend Nederland en de inhoudelijke wijzigingen in de voorwaarden voor het keurmerk, bleek de naam ‘OSB-keurmerk’ niet meer afdoende. Gekozen is voor een nieuwe naam die in één keer duidelijk maakt waar we voor staan, die goed in het gehoor ligt en herkenbaar is. En dankzij een onderscheidend, verrassend ontwerp dat een subtiele link legt met het beeldmerk van Schoonmakend Nederland, hebben we een keurmerk in handen dat een onuitwisbare indruk maakt. Met trots presenteren wij het nieuwe keurmerk van Schoonmakend Nederland.

Binnenkort komt er voor leden een toolbox met alle benodigdheden voor de lancering van het vernieuwde keurmerk.  

Wijziging contributie 

Een werkgroep, bestaande uit leden en medewerkers van het bureau, werkte de afgelopen maanden verschillende scenario’s uit voor een nieuw contributiemodel. Uitgangspunt voor het nieuwe model was een eerlijke herverdeling van de contributielasten. De ledenvergadering van Schoonmakend Nederland stemde in met de volgende wijzigingen: 

  • De contributie van Schoonmakend Nederland bestaat uit een vast deel en een heffing. De hoogte van het vaste deel én het heffingspercentage worden afhankelijk van de hoogte van de omzet. Lees meer.
  • De maximering van de contributie wordt afgeschaft.  
  • Een significante verlaging van de kosten voor klein mkb'ers.  

Het nieuwe model geldt vanaf 1 januari 2022.