Schoonmakend Nederland roept kabinet op: Maak uitzondering voor schoonmaakmedewerkers bij inzet CTB

Nieuws 1 december 2021

Schoonmakend Nederland roept kabinet op: Maak uitzondering voor schoonmaakmedewerkers bij inzet CTB

Vandaag heeft Schoonmakend Nederland er bij minister Hugo de Jonge opnieuw op aangedrongen om onze 125.000 cruciale schoonmaakmedewerkers uit te zonderen van een eventuele verbreding van het coronatoegangsbewijs (CTB) naar locaties van derden/opdrachtgevers. Door de lage vaccinatiegraad in onze sector leidt invoering van het CTB tot groot (grijs) verzuim, omdat onze cruciale medewerkers niet thuis kunnen werken. Met als gevolg dat we Nederland niet langer goed schoon en veilig kunnen houden. En dat in tijden van een pandemie!

Expert

VVD, Groen Links, SP en ChristenUnie onderschrijven zorgen Schoonmakend Nederland

Al bij de eerdere berichtgeving over uitbreiding van het CTB naar de werkplek, hebben we de verschillende Kamercommissies verzocht een uitzondering te maken voor onze cruciale medewerkers. Dat onze lobby op dit onderwerp overkomt blijkt uit het openbaar verslag wetsvoorstel CTB, waarin onder meer de VVD rechtstreeks verwijst naar onze brief aan de kamersommissies en ook andere partijen de uitzondering voor cruciale beroepen aanhalen (zie geel gearceerd).

Now-drempel verlaagd naar 20% door sterke lobby Schoonmakend Nederland

Verschillende bedrijven in onze sector worden hard geraakt door de door het kabinet afgekondigde maatregelen tegen corona. Na elke persconferentie zien deze ondernemers hun omzet verder kelderen. Het gaat hierbij vooral om schoonmaakbedrijven in de hotellerie, evenementensector en winkels/winkelcentra (leisurebranche). Dankzij sterke lobby van Schoonmakend Nederland zijn we erin geslaagd de NOW te verlengen met een verlaagde drempel van 20% (was 30%). Hiermee is het voor de getroffen bedrijven gemakkelijker compensatie te krijgen voor geleden schade door de maatregelen. 

Gerelateerd