Demissionair staatssecretaris Wiersma reageert op brief van BPF Schoonmaak over premiebetaling bij faillissement

Nieuws 6 januari 2022

Demissionair staatssecretaris Wiersma reageert op brief van BPF Schoonmaak over premiebetaling bij faillissement

Het Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak stuurde in november een brief aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De brief is samen met Schoonmakend Nederland, FNV, CNV Vakmensen en de RAS geschreven. Staatssecretaris Wiersma heeft op de brief gereageerd.

Expert

Pensioenpremie

BPF Schoonmaak vraagt in de brief aandacht voor problemen die ontstaan wanneer een bedrijf failliet gaat. Vaak wordt dan een tijdje geen pensioenpremie betaald. Het UWV kan dit gat vullen en de achterstallige premie betalen, maar dan moet de medewerker dat zelf bij het UWV melden. In de praktijk gebeurt dat niet altijd. Om medewerkers hierbij te helpen, heeft BPF Schoonmaak gevraagd of zij, namens getroffen medewerkers, deze melding bij het UWV mag maken.

In het antwoord van de staatssecretaris op de brief, toont hij begrip voor de wens en hij denkt graag mee over een oplossing. Wiersma is hierover in gesprek met het UWV en de Pensioenfederatie.

Gerelateerd