Ongewenst gedrag bespreekbaar maken? Zorg voor een vertrouwenspersoon

Praktijk 11 februari 2022

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken? Zorg voor een vertrouwenspersoon

Discriminatie en ongewenst gedrag zijn de laatste weken veel in het nieuws. Sommige schoonmaakbedrijven krijgen van opdrachtgevers vragen over wat zij geregeld hebben voor hun medewerkers. Stel dat er iets aan de hand is? Bij wie kan een medewerker dan terecht?

  • Elk bedrijf hoort een vertrouwenspersoon te hebben. Dat kan iemand uit het bedrijf zijn, maar het kan ook een externe vertrouwenspersoon zijn (of een combi).
  • Heeft jouw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon? Dan kun je een beroep (laten) doen op de centrale vertrouwenspersoon van de RAS: Carla Goossen: 0800-0230654.

Experts

Wat doet een vertrouwenspersoon?
  • Verzorgt de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Geeft begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.
  • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Registreert gevallen van ongewenst gedrag.
Meer tools 

Hier vind je meer tools om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken in je bedrijf. 

Gerelateerd