Meest gestelde vragen over all-in-loon

Feiten & cijfers 1 september 2022

Meest gestelde vragen over all-in-loon

Maandag 5 september 2022 start de arbeidsmarktcampagne ‘Schoonmaak Je Rijk’ om studenten te verleiden tot die goed betaalde, flexibele bijbaan in de schoonmaak. Goed betaald, omdat we studenten het all-in uurloon kunnen aanbieden. Maar wat houdt een all-in loon nu precies in?

Hier de vijf meest gestelde vragen over het all-in uurloon.

Experts

1. Wat is een all-in-loon precies?

Een all-in-loon is het brutoloon plus vakantiedagen en vakantiegeld in één keer uitbetaald. Voor de schoonmaak betekent dat dat het brutoloon wordt verhoogd met 10% (10,5% bij het d-deel, de hotels) vakantie-uren over het basisuurloon en 8% vakantiegeld. Zie hier het all-in loon in de schoonmaak:

All-in loontabel per 1 april 2022 voor studenten 
Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 11,36 11,91 12,48 13,13 13,62 14,30
18 jaar 12,07 12,66 13,26 13,95 14,47 15,20
19 jaar 12,78 13,40 14,04 14,77 15,32 16,09
20 jaar en ouder 14,19 14,89 15,60 16,41 17,03 17,88

All in loontabel per 1 april 2022 hotelschoonmaak voor studenten
Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 11,41 11,97 12,53 13,19 13,68 14,37
18 jaar 12,12 12,71 13,32 14,01 14,54 15,26
19 jaar 12,83 13,46 14,10 14,84 15,39 16,16
20 jaar 14,26 14,96 15,67 16,49 17,10 17,96

2. Is de eindejaarsuitkering ook meegenomen in het all-in-loon?

Nee, omdat niet iedereen daar recht op heeft. Om in aanmerking te komen voor de eindejaarsuitkering moet je op 31 december minimaal 6 maanden in dienst zijn.

3. Aan wie mag je een all-in-loon betalen?

  • Dat zijn ten eerste de vakantiekrachten. We spreken van vakantiekrachten als een werknemer alleen werkt in de periode van medio juni tot medio september. Dat kan de hele periode zijn of een gedeelte van die periode.
  • Gedurende het jaar mag je ook studenten en scholieren een all-in-loon betalen.

In de regel zijn het dus jongeren die in aanmerking komen voor een all-in-uurloon.

4. Als vakantiekrachten en scholieren/studenten een all-in-loon krijgen, mogen ze dan zoveel werken als ze willen?

Dat hangt van de arbeidsovereenkomst af. Het maakt verschil of slechts relatief korte tijd gewerkt wordt (max 3 maanden) of dat de arbeidsovereenkomst voor langere tijd of zelfs onbepaalde tijd is aangegaan.

  • Arbeidsovereenkomsten met vakantiekrachten zijn doorgaans van korte duur. Voor hen gelden geen beperkingen, behalve de beperkingen die in de wet staan (qua uren). Ga ervan uit dat een vakantiekracht 38 uur per week mag werken. De reden daarvan is dat de werkgever de werknemer aan het einde van die relatief korte periode zowel het vakantiegeld als de waarde van de opgebouwde vakantie-uren uitbetaalt, dus dan kun je dat ook meteen doen. Zeker als het loon per week wordt uitbetaald, ontvangt de vakantiekracht direct een stuk meer loon.
  • Scholieren en studenten mogen tijdens de vakantieperiode net zoveel werken als vakantiekrachten. Tijdens de rest van het hele jaar mag maximaal 12 uur per week gewerkt worden als een all-in-loon wordt betaald. Dat is door de rechter beslist. Dat zit zo:

Op basis van de wet mogen de wettelijke vakantie-uren niet uitbetaald worden; de werknemer heeft die uren nodig om uit te rusten/te herstellen van zijn werk. De rechter heeft echter beslist dat bij arbeidsovereenkomst tot 12 uur de vakantie-uren wel mogen worden uitbetaald.

5. Zijn er voorwaarden verbonden aan het betalen van een all-in-loon?

Ja, er zijn voorwaarden aan verbonden:

  • Bij een arbeidsovereenkomst die langer duurt dan de vakantieperiode of bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bedraagt de maximale omvang van de arbeidsovereenkomst 12 uur per week.
  • Hoewel de opgebouwde vakantie-uren worden uitbetaald, moeten werkgever en werknemer er samen voor zorgen dat de werknemer wel zoveel uur onbetaald vrij heeft als hij recht heeft op wettelijke vakantie-uren. Dus werknemer heeft wel vrij maar dat is dan onbetaald (de opbouw van wettelijk verlof bedraagt 7,69% van elk gewerkt of gedeeltelijk gewerkt uur (zie artikel 26 lid 1 cao).
  • De werknemer mag geen (financieel) nadeel hebben als hij een all-in-loon ontvangt.
  • Uit de arbeidsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van een all-in-loon en uit welke bedragen dit loon bij aanvang van de arbeidsovereenkomst bestaat. Bijvoorbeeld voor een 19-jarige werknemer:

De werknemer wordt ingedeeld in loongroep 1 in de functie van medewerker algemeen schoonmaakonderhoud. Bij indiensttreding bedraagt het CAO-basisuurloon dat hoort bij de genoemde functie en bij zijn leeftijd € 10,65.
Werknemer ontvangt een all-in-loon van € 12,78. Dit all-in-loon bestaat uit:

Basisuurloon € 10,65
Deel vakantietoeslag € 1,18
Deel vakantiedagen opbouw € 0,95

  • Op de loonstrook vermeldt de werkgever duidelijk dat de werknemer de waarde van de vakantie-uren en de vakantietoeslag uitbetaald krijgt en wat het basisuurloon is.

Gerelateerd