Eindrapport pilot exoskelet gepresenteerd

Nieuws 21 november 2022

Eindrapport pilot exoskelet gepresenteerd

Tijdens de ledenbijeenkomst Glas & Gevel op 16 november presenteerde Skelex de resultaten van de pilot met het exoskelet. De pilot vond begin dit jaar plaats en bestond uit veldonderzoek bij vier bedrijven: ACW, Fortron, Gom en ICS. Tijdens het onderzoek is gekeken naar hoe werknemers het gebruik van de exoskelet ervaren en wat de impact is op de werkzaamheden. 

Expert

Het exoskelet 

Omdat het exoskelet nog niet is aangepast, past het pak dat voor de pilot is gebruikt nog niet perfect voor het werk in glas en gevel. Het pak geeft nog beperkingen in bijvoorbeeld gebruiksgemak, maar vast staat dat het pak nu al bijdraagt aan de verlichting van het werk. Objectief gemeten wordt dat bevestigd: met het pak aan is de workload lager dan zonder pak.  

Conclusie 

Het exoskelet biedt mogelijkheden om het werk van een glazenwasser en gevelbehandelaar lichter te maken. De workload wordt met 23% verminderd. De helft van de deelnemers wil ook na de pilot met het pak blijven werken. Er zijn wel een aantal aanpassingen gewenst om het pak nog beter geschikt te maken voor het glazenwassers- en gevelbehandelaarswerk. Sommige aanpassingen zijn relatief snel door te voeren (zoals onder andere grotere armstraps om het knellen van de pads te voorkomen). Een aantal grotere aanpassingen vraagt nader onderzoek.  

Hoe verder?

De pilot heeft aangetoond dat het exoskelet positieve resultaten oplevert bij het werken met de wassteel of de hogedrukspuit. Een aantal bedrijven heeft inmiddels pakken aangeschaft en werkt ermee. De medewerkers hebben tijdens de pilotfase de positieve effecten van het werken met het exoskelet ervaren en willen, in het kader van het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, dit niet meer loslaten. 

Wil je ook gaan werken met het exoskelet, neem voor meer informatie contact op met Jaap Hoogland van Skelex.

Zoals eerder aangegeven vereist een aantal aanpassingen een uitgebreidere analyse en ontwikkeltrajectDit geldt met name voor de uitbreiding van de ‘force curve’ naar minder dan <90 graden en de verdere integratie met PBM’s zoals het valharnas. De verwachting is dat deze verbeteringen niet alleen zorgen voor een betere werking van het pak, maar ook het bereik binnen de beroepsgroep vergroten. Samen met Skelex onderzoekt Schoonmakend Nederland op welke wijze dit traject gefinancierd kan worden. 

Lees meer bij Service Management over de de ervaringen van Fortron met het exoskelet.

Gerelateerd