'Liever structurele oplossing dan eenmalige compensatie'

Persbericht 31 januari 2023

'Liever structurele oplossing dan eenmalige compensatie'

Schoonmakend Nederland buigt zich over aanpassing loongebouw

Schoonmakend Nederland heeft met de vakbonden gesproken over de gevolgen van de macro-economische ontwikkelingen voor schoonmaakmedewerkers en -bedrijven. In deze gesprekken is ook de noodzakelijke aanpassing van het loongebouw in de schoonmaak aan de orde gekomen door de verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML) per 1 januari 2024.

Experts

Aan de basis van de gesprekken lag een door AWVN opgestelde koopkrachtvergelijking voor schoonmakers. Deze vergelijking geeft goed inzicht in het effect van de overheidsmaatregelen op het loonstrookje van onze schoonmakers in 2023. Daaruit blijkt dat schoonmakers er netto op vooruit gaan. Fedde Monsma, manager arbeidszaken: 'Hoewel we een lopende cao hebben tot en met 30 juni 2024 geven de verhoging van het minimumloon en de onzekere ontwikkeling van de overheidsmaatregelen na 2023 aanleiding voor onze werkgevers om nog dit jaar te kijken naar een toekomstbestendige oplossing.'

Aanpassing loongebouw in 2023

Werkgevers stellen voor om een eerste stap in de aanpassing van het loongebouw niet in 2024, maar al in 2023 te maken. Monsma: 'Werkgevers kiezen liever bewust voor een structurele oplossing voor onze schoonmakers in plaats van eenmalige compensatie die slechts een beperkt effect heeft. Bovendien zijn en blijven we zo ook in de toekomst aantrekkelijk voor (nieuwe) medewerkers en werken we opnieuw aan onze onderscheidende positie ten opzichte van de horeca en het supermarktwezen.'

Nieuw ontwerp

Schoonmakend Nederland en de vakbonden buigen zich de komende weken over een nieuw ontwerp van het loongebouw. Zij doen dit samen onder begeleiding van AVWN en deskundigen van de vakbonden. Ambitie is voor de zomer tot een definitief ontwerp te komen. Over een datum voor invoering van een eerste stap zal het bestuur van Schoonmakend Nederland zich nog moeten uitspreken. 

Gerelateerd