SER advies arbeidsmarkt gaat te ver

Standpunt 9 februari 2023

SER advies arbeidsmarkt gaat te ver

In 2021 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een advies over de arbeidsmarkt uitgebracht. Kern van het advies is werknemers meer inkomenszekerheid te bieden door het aantal mogelijkheden om flexcontracten af te sluiten, te beperken. Het kabinet heeft dit advies omarmd en de wetgeving is in de maak waarin paal en perk gesteld wordt aan zogenaamde flex- en oproepcontracten. Ook Schoonmakend Nederland is voorstander van zoveel mogelijk vaste contracten, maar de praktijk leert dat in bepaalde sectoren, waaronder de schoonmaak, flexibele arbeidsrelaties onontbeerlijk zijn. Ondanks de goede intenties hebben we een aantal bezwaren. 

Expert

De uitwerking van het SER advies gaat ons dan ook te ver. De voorstellen leiden tot een forse administratieve last. Met kwartaalurencontracten, bandbreedtes, beperking van de inzet van scholieren en studenten en een grote beperking aan de inzet van flexibel personeel ontstaan voor onze ondernemers onwerkbare situaties. 

Samen met de brancheorganisaties KHN, HISWA-RECRON, InRetail, Raad voor Nederlandse Detailhandel en de Nederlandse Veiligheidsbranche is een brief verzonden aan VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij zijn gesprekspartners in de SER. Deze brancheverenigingen hebben deelgenomen aan een technische ophaalsessie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In dit overleg hebben we onze bezwaren én oplossingen op tafel gelegd. Naar verwachting informeert de minister van SZW de Tweede Kamer in februari over haar plannen. 

Lees hier de brief van de gezamenlijke brancheorganisaties aan VNO-NCW en MKB-Nederland.

Gerelateerd