Lobby geslaagd: basiscontract met vastkliksysteem is vervallen

Politiek 21 april 2023

Lobby geslaagd: basiscontract met vastkliksysteem is vervallen

Door stevige lobby vanuit Schoonmakend Nederland en met steun van sociale partners is het kabinetsplan van een basiscontract met zogenoemd vastkliksysteem vervallen. Dit is goed nieuws voor seizoensbedrijven of ondernemingen met pieken en dalen in omzet en arbeid. Het basiscontract met vastkliksysteem was één van de kabinetsplannen in de uitwerking van een arbeidsmarktpakket op basis van het advies van de Sociaal Economische Raad voor de middellange termijn (SER MLT).

Expert

Met het systeem zouden per kwartaal de boven de norm gewerkte uren worden ‘vastgeklikt’ in het contract. Dit zou dan resulteren in meer contracturen in het volgende kwartaal. Voor seizoensbedrijven en bedrijven met pieken en dalen zou dit leiden tot onwerkbare situaties omdat dit een stapeling van uren tot gevolg heeft. Ook schuilt in dit systeem een risico voor de werknemer, aangezien werkgevers geneigd zullen zijn een contract niet te verlengen op het moment dat het aantal gestapelde uren (te hoog) oploopt. Schoonmakend Nederland heeft zich van meet af aan verzet tegen dit vastkliksysteem. 

We zijn dan ook blij dat dit systeem in de plannen van het kabinet is gesneuveld. Het nieuwe basiscontract biedt zo een prima alternatief voor vormen van min-maxcontracten die in de schoonmaakpraktijk regelmatig voorkomen. Het is goed dat dit basiscontract (voor onbepaalde tijd) ook onder het lage WW-premietarief wordt gebracht. Wel blijven we aandacht vragen voor de praktische werkbaarheid als voor de uren boven de garantie-uren tevoren moet worden vastgesteld op welke tijdstippen die kunnen vallen.

Gerelateerd