"Verlaging werkgeverslasten moet topprioriteit worden"

Politiek 21 april 2023

"Verlaging werkgeverslasten moet topprioriteit worden"

Verlaging van de werkgeverslasten moet de topprioriteit worden van de beleidsagenda van het Nederlandse bedrijfsleven. Langs die weg moet de regering worden aangezet tot daadwerkelijke maatregelen om de stijging van steeds verder oplopende kosten terug te draaien.
Dat schrijven de voorzitters van 18 bedrijfstakverenigingen aan de voorzitters Thijssen en Vonhof van respectievelijk VNO-NCW en MKB-Nederland. 
Onder de ondertekenaars Niek-Jan van Kesteren van Schoonmakend Nederland, Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche, Doekle Terpstra van Techniek Nederland, Jan Meerman van Inretail. De ondertekenaars vertegenwoordigen verenigingen in arbeidsintensieve sectoren zoals de detailhandel, schoonmaak, persoonlijke dienstverlening en toerisme. Ze hebben gezamenlijk 2,3 miljoen mensen in dienst.

Expert

Werken moet lonen voor de werknemer, vinden de voorzitters, maar de bijkomende lasten zijn veel te hoog en worden steeds hoger. De brancheverenigingen wijzen er op dat in weerwil van allerlei afspraken en voornemens de kosten van het in dienst hebben van medewerkers al jarenlang oplopen. Daarmee komt de continuïteit van bedrijven in gevaar. Onder meer wijzen ze op de doorwerking van de verhogingen van het minimumloon. Die heeft niet alleen tot gevolg dat de laagste lonen stijgen, maar veroorzaakt ook een ‘opwaartse druk’ op de lonen voor hogere functies. Zij spreken nadrukkelijk de beeldvorming tegen dat de winstgevendheid in het bedrijfsleven enorm is en dat bedrijven de lasten wel kunnen dragen.
Aanleiding voor het schrijven van de brief is de voorgenomen afschaffing van het zogenoemde Lage Inkomensvoordeel (LIV). Dat is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever zodat de kans op werk voor deze werknemers toeneemt.
De volledige brief aan VNO-NCW en MKB Nederland vind je hier.
De tekst van de reactie op het kabinetsvoornemen om de LIV af te schaffen vind je hier.

Gerelateerd