Stand van zaken onderzoek naar wassteel

Achtergrond 15 mei 2023

Stand van zaken onderzoek naar wassteel

De RAS heeft TNO/VHP opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de lichamelijke belasting van glazenwassers. Het onderzoek bestaat uit twee delen. 

Expert

In het eerste deel wordt objectief de lichamelijke belasting van het glazenwassen bij het werken met de wassteel in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar effecten van al dan niet toepassen van de looptechniek, de wassteel in combi met het waspak + bril en de wassteel in combi met een exoskelet. Als referentiefunctie wordt het werken vanuit de hoogwerker zonder wassysteem gebruikt.

In het tweede deel wordt geïnventariseerd welke (praktische) voor- en nadelen de verschillende hulpmiddelen hebben, welke belemmeringen er zijn voor het gebruik (en acceptatie) van deze hulpmiddelen en hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen. De planning is dat het onderzoek in oktober 2023 opgeleverd wordt.

Gerelateerd