Duurzaam schadeherstel wordt de norm

Nieuws 10 juni 2023

Duurzaam schadeherstel wordt de norm

Duurzaam herstel wordt de norm bij het afhandelen van schade. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) en het Verbond van Verzekeraars hebben hiertoe een manifest opgesteld met uitgangspunten voor toekomstig schadeherstel. Zij willen dat duurzaam schadeherstel eind 2024 gemeengoed is in de schademarkt. Het Manifest Duurzaam Schadeherstel is ondertekend tijdens de Schademiddag op 7 juni 2023 van het Verbond.

Experts

Het nieuwe normaal

De overstromingen in Limburg (2021) hebben de urgentie om duurzaam schadeherstel tot norm te verheffen opnieuw zichtbaar gemaakt. Ook het hergebruik van onherstelbare spullen, eventueel voor andere doeleinden, valt onder duurzaam schadeherstel. Bijvoorbeeld het repareren van apparatuur in plaats van een standaard vergoeding voor een nieuwe. Of een schadehersteller dichterbij huis zoeken in plaats van buiten de regio. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid voor de hele keten en moet het nieuwe normaal worden, zo staat er ook in het manifest dat ondertekend is door drie partijen. 

Reacties deelnemende partijen

Directeur Rob Rommelse van Schoonmakend Nederland: “Duurzaam herstel moet de default worden en samenwerken is daarbij cruciaal. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wij verwachten dan ook dat dit nog maar het begin is en veel meer partijen zich aansluiten bij het manifest.”

Klaas Brand, voorzitter van het NIVRE: “De expert zal bij de schadeloosstelling niet meer alleen naar de financiële impact van een schade moeten kijken, maar veel nadrukkelijker naar de duurzaamheidsimpact van het herstel. Dat is iets wat de maatschappij meer en meer van ons vraagt. Kijk maar naar de opkomst van de groene polis. En wij zijn van mening dat de maatschappij dat ook van ons behoort te vragen met het oog op de toekomst en dat wij daarbij alle ketenpartners hard nodig hebben. Dat betekent overigens dat experts de hoogte van een schade straks misschien niet meer in euro’s uitdrukken, maar in CO2-uitstoot of in andere factoren met betrekking tot 'maatschappelijk verantwoord' handelen, zoals de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het herstelproces.”

 Verantwoordelijkheid keten

Lidwien Suur, voorzitter van het Sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars, zette ook haar handtekening onder het manifest: ‘Wij vinden duurzaamheid een verantwoordelijkheid voor de hele keten. Schadeherstel draait, naast het vergoeden van schade, ook om ecologische en sociaal-maatschappelijke waarden. Samenwerkingsafspraken over de wijze van duurzaam schadeherstel zijn dan ook cruciaal. Met dit manifest geven we een duidelijke aanzet vanuit de verzekeringssector.’ NIVRE, Schoonmakend Nederland en het Verbond roepen in het manifest ook andere partijen in de schadeketen op om zich aan te sluiten. En zo samen verder te werken aan een duurzame toekomst.  

Samenwerking en duurzaamheid

Binnen het meerjarenplan van Schoonmakend Nederland vormt duurzaamheid één van de drie pijlers. Het platform Reconditionering heeft hierin al grote stappen gezet en het manifest vormt een belangrijk ijkpunt in dit proces. Reconditioneringsbedrijven pleiten, onder andere, al geruime tijd voor een verschuiving naar herstel in plaats van het vervangen van beschadigde goederen, met als doel de ecologische voetafdruk te minimaliseren en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Maar er is meer mogelijk.

Het manifest is het resultaat van ruim een half jaar intensieve samenwerking. Onder leiding van René Dijkstra (SINC) is er uitgebreid onderzoek gedaan naar duurzaam herstel en de bijbehorende aspecten zoals circulariteit, energie en mobiliteit. Het heeft geleid tot reflectie op toekomstdromen, evaluatie van huidige praktijken, en identificatie van verbeterpunten. Om duurzaam herstel tot de norm te maken, is het belangrijk om te weten welke stappen er gezet kunnen worden en welke partijen hierbij betrokken zijn. Marlies van der Meulen (Polygon) en Rob Vlek (Holland Herstel Groep) van Schoonmakend Nederland zijn nauw bij dit traject betrokken.  

Rob Rommelse: “Ik ben er trots op dat we dit manifest nu hebben ondertekend. Velen van ons voelen de urgentie om stappen te maken. Koplopers die inspireren helpen daarbij. Om nog verder vooruit te komen, is massa nodig. We krijgen vaak vragen als ‘hoe dan, wat is mijn impact’ of ‘hoe wordt het - net als prijs en kwaliteit - een onderdeel van de overeenkomst?’. Wij zijn zo enthousiast over het manifest omdat dat juist ingaat op die vragen en we daarmee -met elkaar- de ambitie haalbaar maken”

Tijdens de Schadedag verzorgde Marlies van der Meulen namens Schoonmakend Nederland tevens een workshop over duurzaam schadeherstel in de keten. Met praktijkvoorbeelden wist zij de deelnemers te boeien en een vruchtbaar gesprek op gang te brengen.

Marlies van der Meulen verzorgt workshop op schadedag, 2023 (Schoonmakend Nederland)     Veel belangstelling voor workshop Marlies van der Meulen op schadedag, 2023 (Schoonmakend Nederland)

Gerelateerd