Stand van zaken onderzoek NLA naar risico's bij werken met gevelonderhoudsinstallaties

Achtergrond 12 juli 2023

Stand van zaken onderzoek NLA naar risico's bij werken met gevelonderhoudsinstallaties

Schoonmakend Nederland heeft in 2022 bij de Arbeidsinspectie melding gemaakt van mogelijke onrechtmatigheden met conformiteitsverklaringen. Deze zijn destijds voor Kranenburginstallaties afgegeven.

In mei is de Arbeidsinspectie (NLA) gestart met een onderzoek met als doel het in kaart brengen of de gevelinstallaties die in Nederland worden gebruikt risico’s opleveren. En zo ja, waardoor het probleem wordt veroorzaakt en hoe deze risico’s weggenomen kunnen worden.

Expert

Vanuit AWOG zijn René Kreuk en Ilse Mariën aangesloten. Tijdens de vergadering in juni zijn per stakeholder de rol en de risico's in kaart gebracht en is bepaald welke risico's prioriteit hebben. Ook is er gebrainstormd over hoe we de risico's kunnen verminderen. Een volgend overleg staat gepland eind augustus. Dan wordt verder gepraat over de ideeën en de haalbaarheid op lange en korte termijn.

Geef onveilige situaties door
Mocht je een onveilige situatie op een dak tegenkomen waar je gebruik maakt van de goi (denk bijvoorbeeld aan struikelgevaar door geplaatste zonnepanelen), maak hier dan foto's van en stuur deze via de e-mail aan Ilse Mariën inclusief de adresgegevens van het betreffende pand.

Belangrijk om deze praktijksituaties namens gebruikers in te kunnen brengen in het overleg met de NLA.

Gerelateerd